Paedocypris progenetica

Paedocypris progenetica Kottelat, Britz, Tan & Witte, 2006

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Paedocypris progenetica
Paedocypris progenetica
Picture by Aquaristikhaus

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Paedocyprididae (Tiny carps)
Etymology: Paedocypris: Name from the Greek words 'Paideios' meaning children and 'Cypris' for Venus, common suffix for cyprinid genera; gender feminine.;  progenetica: Progenetica, progenetic; an adjective..
More on authors: Kottelat, Britz, Tan & Witte.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Southeast Asia: Indonesia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 1.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 56152); 1.0 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Paedocypris progenetica is distinguished from Paedocypris micromegethes by: a smaller maximum size (male 9.8mm, versus 11.6; female 10.3mm, versus 11.4), keratinized pad in front of male pelvic fins as a projecting knob (versus flat to slightly swollen), breeding tubercles on the dentary arranged in a straight row, without forming a cluster (versus forming a cluster of up to five closely set individual tubercles, subdistally on the lateral side of the dentary, supported by a conspicuous lateral bony extension), pelvic fins of female vestigial, or often missing (versus smaller than in male but similarly shaped), presence of pre-anal-fin-fold in female (a character unique among teleosts; versus absent in both sexes), dense small chromatophores in deep layer on abdomen appearing as a continuous patch, tiny black vermiculations on belly from throat to anus, including on male's pre-pelvic keratinized knob (versus large superficial, isolated chromatophores on belly from throat to anus, absent on male's keratinized pad), numerous small, contiguous chromatophores on middorsal line, organized in 3-5 rows, forming a broad stripe (versus few large isolated chromatophores, forming 1-3 irregular rows), pelvic-fin rays plain brown (versus with rows of spots) (Ref. 56152).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

One of the smallest fish and vertebrate known, with the smallest mature female measuring a mere 7.9 mm (Ref. 56152).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M., R. Britz, H.H. Tan and K.-E. Witte, 2005. Paedocypris, a new genus of Southeast Asian cyprinid fish with a remarkable sexual dimorphism, comprises the world's smallest vertebrate. Proc. Royal Soc. Biol. Sci. 273:895-899. (Ref. 56152)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Near Threatened (NT) (B2ab(i,ii,iii)); Date assessed: 28 January 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.0   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).