Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Iberochondrostoma lemmingii
Iberochondrostoma lemmingii
Picture by Ribeiro, F.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Leuciscinae
Etymology: Iberochondrostoma: Name referring to the Iberian Peninsula where the genus is distributed..  More on author: Steindachner.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Temperate; 42°N - 36°N, 9°W - 1°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: Spain and Portugal: Tagus, Guadiana, Odiel, Guadalquivir (except Jándula system) and southwestern Douro drainages. In Appendix III of the Bern Convention (protected fauna).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 4 - 4.5 cm
Max length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 556); common length : 15.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 556)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Diagnosed from its congeners by having usually 49-59 + 2-3 scales on the lateral line, 4½-7 scale rows between lateral line and pelvic origin, and eye diameter 1.0-1.5 times snout length (Ref. 59043).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in the middle reaches of streams with moderate current and abundant aquatic vegetation (Ref. 59043) and in the lower reaches of rivers with slow current and abundant submerged plants (Ref. 26100). Feeds on invertebrates, plants (Ref. 26100) and zooplankton (Ref. 59043). Spawns from March to May. Threatened due to water abstraction and the introduction of other species (Ref. 26100).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Dễ bị tổn thương, xem Sách đỏ của IUCN (VU) (A2ace+3ce); Date assessed: 22 August 2010

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00724 (0.00383 - 0.01369), b=3.12 (2.96 - 3.28), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.8   ±0.30 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.22 (?); tm=1).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (19 of 100) .