Acipenser mikadoi, Sakhalin sturgeon : fisheries, aquaculture

Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892

Sakhalin sturgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acipenser mikadoi   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Google image
Image of Acipenser mikadoi (Sakhalin sturgeon)
Acipenser mikadoi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Acipenserinae
Etymology: Acipenser: Latin, acipenser = sturgeon, 1853 (Ref. 45335).  More on author: Hilgendorf.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; di cư biển sông (để đẻ trứng) (Ref. 51243).   Temperate; 56°N - 33°N, 125°E - 145°E (Ref. 54262)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: Bering Sea, Tumnin (Datta) river, to northern Japan and Korea. This species was formerly regarded to be a population of Acipenser medirostris (Ref. 6866). International trade restricted (CITES II, since 1.4.98; CMS Appendix II).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 150 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12218); Tuổi cực đại được báo cáo: 15 các năm (Ref. 116373)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 33-40; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 22 - 30. Body shields in 5 rows; dorsal shields 7 to 11, lateral 22 to 36 and ventral 10.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Commercially cultured in Japan (Ref. 6866). From April to May adults feed in fresh water and return to the ocean during the fall (Ref. 12218).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Eggs are laid from April to August under the substrate in sandy areas (Ref. 12218).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Birstein, V.J., 1993. Sturgeons and paddlefishes: threatened fishes in need of conservation. Conserv. Biol. 7:773-787. (Ref. 6866)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Critically Endangered (CR) (A2cde); Date assessed: 23 October 2009

CITES (Ref. 118484)


Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: species profile; publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 13.6 - 20.1, mean 18.3 °C (based on 34 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00316 (0.00141 - 0.00709), b=3.17 (2.99 - 3.35), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (84 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.