Carcharhinus plumbeus, Sandbar shark : fisheries, gamefish

Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)

Sandbar shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Carcharhinus plumbeus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Carcharhinus plumbeus (Sandbar shark)
Carcharhinus plumbeus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Carcharhinus: Greek, karcharos = sharpen + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335).  More on author: Nardo.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 500 m (Ref. 100719), usually 20 - 65 m (Ref. 55188).   Subtropical; 23°C - 27°C (Ref. 244); 45°N - 43°S, 180°W - 180°E (Ref. 55188)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Atlantic: southern Massachusetts, USA to Argentina (Ref. 58839); also Gulf of Mexico, Bahamas, Cuba and south and west Caribbean (Ref. 26938). Eastern Atlantic: Portugal to Democratic Republic of the Congo, including the Mediterranean. Indo-Pacific: scattered records ranging from the Red Sea, Persian Gulf and East Africa to the Hawaiian Islands. Eastern Pacific: Revillagigedo and Galapagos islands (Ref. 28023).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 126 - 183 cm
Max length : 180 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 27549); 250.0 cm TL (female); common length : 200 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9987); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 117.9 kg (Ref. 4699); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 34 ปี (Ref. 92315)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A stout shark with a moderately long, rounded snout, high, triangular, saw-edged upper teeth, and an interdorsal ridge; 1st dorsal fin very large and erect (Ref. 5578). Grey-brown or bronzy with no prominent markings, white below (Ref. 5578). Fins plain or with slightly dusky tips (Ref. 5485).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found inshore and offshore, on continental and insular shelves and adjacent deep water (Ref. 244). Common at bays, river mouths and in harbors; avoids sandy beaches and the surf zone, coral reefs and rough bottom, and surface waters (Ref. 244). Coastal-pelagic, but usually bottom associated at 1-280 m (Ref. 58302). Sometimes in oceanic waters (Ref. 9997). Known to make extended seasonal migrations in some parts of its range (Ref. 6871). Feeds mainly on bony fishes, also small sharks, cephalopods, and shrimps (Ref. 5578), rays and gastropods (Ref. 5213). Youngs feed heavily on crustaceans such as blue crabd and mantis shrimp (Ref. 93252). Viviparous (Ref. 50449). Sexual dimorphism is evident in thickness of skin layer of maturing and adult females (Ref. 49562). Females live as long as 21 year; males 15 years (Ref. 27549). Populations are segregated by age. Young readily kept in aquaria (Ref. 244). Utilized for human consumption, for leather and oil (Ref. 244). Marketed fresh, smoked, dried-salted and frozen; fins are valued for soup (Ref. 9987). Used in Chinese medicine (Ref. 12166). Records to 300 cm TL uncertain (Ref. 9997). TL to 300 cm (Ref. 26938). Angling: an inshore fish and a good light-tackle fighter (Ref. 84357).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Viviparous (Ref. 26281), placental (Ref. 50449), 1-14 pups in a litter; 56-75 cm at birth (Ref. 2334); gestation period of 12 months (Ref.58048). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Sexual dimorphism is evident in the thicker skin layer of maturing and adult females (Ref. 49562). This thickened skin may serve as protection from the 'bites' the female species receive from the males during precopulation and in the rugged conditions of the rock and coral environment where they live (Ref. 49562). Pups are born from Feb. to April in Northeastern Taiwan (Ref. 37027).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless (Ref. 9997)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การประมง: การผลิต, species profile; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 16.6 - 28.9, mean 27 (based on 3224 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00513 (0.00322 - 0.00816), b=3.17 (3.04 - 3.30), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.0 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (rm=0.028; K=0.05-0.09; tm=12-16; tmax=34; Fec=5-12).
Prior r = 0.06, 95% CL = 0.04 - 0.10, Based on 1 stock assessment.
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (88 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.