Carcharhinus leucas, Bull shark : fisheries, gamefish

Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839)

Bull shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Carcharhinus leucas   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Carcharhinus leucas (Bull shark)
Carcharhinus leucas
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Carcharhinus: Greek, karcharos = sharpen + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335).  More on authors: Müller & Henle.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย เกี่ยวกับหินโสโครก; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 1 - 152 m (Ref. 30573), usually 1 - 30 m (Ref. 55183).   Subtropical; 42°N - 39°S, 180°W - 180°E (Ref. 55182)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Cosmopolitan in tropical and subtropical waters (Ref. 81283): widespread in warm oceans, rivers and lakes (Ref. 4716). Western Atlantic: Massachusetts, USA to Argentina (Ref. 58839); eastern Atlantic: Morocco, Senegal to Angola (Ref. 81283, 81623); Indo-Pacific: Kenya and South Africa to India, then, Viet Nam to Australia; southern Baja California, Mexico to Ecuador and possibly occurring in Peru. Africa: in freshwater found in rivers of West Africa from Gambia River to Ogowe River (Ref. 81283) and in the Cuanza in Angola (Ref. 120641). Sympatric with Carcharhinus amboinensis, Glyphis gangeticus.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 193.0, range 180 - 230 cm
Max length : 360 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 85726); 400.0 cm TL (female); common length : 260 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9253); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 316.5 kg (Ref. 40637); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 32 ปี (Ref. 42004)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. Diagnosis: Carcharhinus leucas is a massive shark with a short, broad and blunt snout, small eyes and triangular saw-edged upper teeth, and lack of interdorsal ridge, characters which are sufficient to distinguish this species (Ref. 26938).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A coastal and freshwater shark inhabiting shallow waters especially in bays, estuaries, rivers, and lakes (Ref. 244). It readily penetrates far up rivers and hypersaline bays and littoral lagoons (Ref. 9997, 44894, 81283). Capable of covering great distances (up to 180 kilometers in 24 hours), moving between fresh and brackish water at random (Ref. 44894). Adults often found near estuaries and freshwater inflows to the sea; young enter rivers and may be found hundreds of km from the sea (Ref. 4967, 44894, 58304). Feeds on bony fishes, other sharks, rays, mantis shrimps, crabs, squid, sea snails, sea urchins, mammalian carrion, sea turtles, and occasionally garbage (Ref. 244, 5578, 44894). Viviparous (Ref. 50449). Gives birth to litters of up to 13 young (Ref. 26938, 44894). Size at birth is 56-81 cm TL (Ref. 81623). Sexual maturity is attained after 10-15 years (at a length between 160-200 centimeters) (Ref. 44894). Though not commercially important, this species is a good food fish (Ref. 12484). Utilized fresh, fresh-frozen or smoked for human consumption, fins for soup, hide for leather, liver for oil, and carcass for fishmeal (Ref. 244). Very hardy and lives well in captivity (Ref. 244). This large shark is potentially dangerous to man (Ref. 81283), probably the most dangerous species of tropical shark (Ref. 244), and it is repeatedly implicated in attacks on humans (Ref. 4967, 44894); attacks in fresh water are rare (Ref. 44894).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Viviparpous, with a yolk-sac placenta, 1-13 young in a litter. Size at birth about 60 cm TL (Ref. 9997). In the western North Atlantic off Florida and the Gulf of Mexico, and off South Africa, young are born in late spring or early summer. Off Nicaragua, females may have young throughout the year, with a peak in spring and early summer. Estimated gestation period is 10 to 11 months (Ref. 244). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Females often have courtship scars, but males are rarely seen with fighting scars (Ref. 244).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 01 October 2005

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 4690)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.2 - 29, mean 27.5 °C (based on 2930 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00427 (0.00339 - 0.00537), b=3.07 (3.03 - 3.11), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.3   ±0.5 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (K=0.04-0.15; tm=6-21; tmax=32; Fec=1-13).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (88 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.