Girella tricuspidata, Parore : fisheries, gamefish

You can sponsor this page

Girella tricuspidata (Quoy & Gaimard, 1824)

Parore
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Girella tricuspidata   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Girella tricuspidata (Parore)
Girella tricuspidata
Picture by Schulz, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Centrarchiformes (Basses) > Girellidae (Nibblers)
Etymology: More on authors: Quoy & Gaimard.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 0 - 20 m (Ref. 9002). Temperate; 25°S - 43°S, 135°E - 180°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: southeastern Australia (southern Queensland to South Australia) and New Zealand.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 29.5, range 22 - ? cm
Max length : 71.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 6390); common length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2158); Khối lượng cực đại được công bố: 4.0 kg (Ref. 6390); Tuổi cực đại được báo cáo: 24 các năm (Ref. 95598)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults favor estuarine (including mangroves), rocky reef and inshore, coastal water habitats (Ref. 5962, 27248). They flourish in seagrass areas (Ref. 6390). Ludericks are moderately sedentary, schooling fish. They are herbivorous and feed primarily on seagrasses (Ref. 6390). Filamentous algae (Ref. 26966) and cabbage weed also form part of their diet (Ref. 28607). Marketed as fresh fish (Ref. 10384).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Maturing luderick form large aggregations. Mature fish undertake 'runs' from inside the rivers and coastal lakes to the sea. The fish spawn in the surf zone and estuary mouths (Ref. 6390).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kailola, P.J., M.J. Williams, P.C. Stewart, R.E. Reichelt, A. McNee and C. Grieve, 1993. Australian fisheries resources. Bureau of Resource Sciences, Canberra, Australia. 422 p. (Ref. 6390)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 14.6 - 23.6, mean 16.6 °C (based on 229 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01047 (0.00623 - 0.01760), b=3.03 (2.88 - 3.18), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.1   ±0.1 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (K=0.2; Fec=300,000; tmax=24).
Prior r = 0.25, 95% CL = 0.14 - 0.47, Based on 1 stock assessment.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (36 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Very high vulnerability (81 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 27.8 [13.2, 72.1] mg/100g ; Iron = 0.382 [0.199, 0.728] mg/100g ; Protein = 16.8 [15.6, 18.1] % ; Omega3 = 0.762 [0.329, 1.731] g/100g ; Selenium = 17.2 [6.0, 47.9] μg/100g ; VitaminA = 5.47 [1.16, 27.00] μg/100g ; Zinc = 0.818 [0.496, 1.300] mg/100g (wet weight);