Serrivomer beanii, Stout sawpalate

Serrivomer beanii Gill & Ryder, 1883

Stout sawpalate
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Serrivomer beanii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Serrivomer beanii (Stout sawpalate)
Serrivomer beanii
Picture by Román Marcote, E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Serrivomeridae (Sawtooth eels)
Etymology: Serrivomer: Latin, serran, serranus, saw + Latin, vomer = ploughshare; in fishes = bone forming the front part of the roof of the mouth (1823) (Ref. 45335).  More on authors: Gill & Ryder.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu - 6000 m (Ref. 117245), usually - m (Ref. ).   Deep-water; 0°C - ; 82°N - 59°S, 179°W - 167°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic Ocean: on both sides, between 60°N and 20°S (Ref. 5237); in the eastern Atlantic, reported to range further north to Iceland (Ref. 12462) and further south to off the Cape and Natal in South Africa (Ref. 5236). Indian Ocean: Reunion (Ref. 33390). Western Pacific: Australia (Ref. 7300).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 78.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5236)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Head, abdomen and tail brown to black or silvery (Ref. 5236). Snout beak-like (Ref. 13608).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Epibenthic-pelagic (Ref. 58426). Solitary (Ref. 5951); exhibits vertical migrations during the night. Feeds on shrimps, other crustaceans and small fishes (Ref. 6722). Minimum depth from Ref. 58018.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Saldanha, L. and E. Karmovskaya, 1990. Serrivomeridae. p. 169-171. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 5237)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 13 April 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 2.2 - 6.7, mean 3.8 °C (based on 2428 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5059   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00102 (0.00046 - 0.00225), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.64 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Assuming tmax>10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (44 of 100) .