Ctenogobiops pomastictus, Gold-specked prawn-goby : aquarium

You can sponsor this page

Ctenogobiops pomastictus Lubbock & Polunin, 1977

Gold-specked prawn-goby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Ctenogobiops pomastictus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ctenogobiops pomastictus (Gold-specked prawn-goby)
Ctenogobiops pomastictus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Ctenogobiops: Greek, kteis, ktenos = comb + Latin, gobius = gudgeon + Greek, ops = appearance (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 15 m (Ref. 48637). Tropical; 30°N - 24°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: Ryukyu Islands to Queensland, Australia, east to Mariana Islands. Eastern Indian Ocean: Andaman Sea and northwest Australia (Ref. 9710); including China (Ref. 31517).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 48637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 112; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 12. Characterized by pale grey body color; side of body with four longitudinal rows of dark brown spots (midlateral row largest); presence of small ocellated yellow to orange spot between each pair of midlateral brown spot; head and body covered with scattered small yellow to brown spots; basal part of pectoral fin with intense white spot; longitudinal scale series 50-55; opening of gill extending to or slightly before vertical at posterior edge of preopercle; greatest depth of body 4.5-5.0 in SL; rounded caudal fin, about equal to head length (Ref. 90102).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs on fine sand and silt bottoms of subtidal reef flats and lagoons to a depth over 20 m. Uses burrows of alpheid shrimps for refuge. Inhabits coastal sand slopes to about 15 meters depth (Ref. 48637).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 27 August 2020

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 25.3 - 29.3, mean 28.7 °C (based on 2383 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00708 (0.00332 - 0.01511), b=3.09 (2.91 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.40 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 163 [79, 343] mg/100g ; Iron = 0.809 [0.440, 1.519] mg/100g ; Protein = 18.1 [16.2, 19.9] % ; Omega3 = 0.117 [0.055, 0.216] g/100g ; Selenium = 26.7 [12.7, 56.3] μg/100g ; VitaminA = 119 [34, 376] μg/100g ; Zinc = 2.03 [1.20, 3.28] mg/100g (wet weight);