Diastobranchus capensis, Basketwork eel

You can sponsor this page

Diastobranchus capensis Barnard, 1923

Basketwork eel
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Diastobranchus capensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Diastobranchus capensis (Basketwork eel)
Diastobranchus capensis
Picture by Yau, B.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Synaphobranchidae (Cutthroat eels) > Synaphobranchinae
Etymology: Diastobranchus: Greek, diastasis = separation + Greek, brangchia = gills (Ref. 45335).  More on author: Barnard.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 183 - 2000 m (Ref. 57911), usually - m (Ref. ).   Deep-water; 3°C - 4°C (Ref. 96237); 5°N - 50°S, 50°W - 179°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Circum-austral, except eastern Pacific (Ref. 26895). Distributed on the continental slope of South Africa, off Tasmania, New Zealand, Discovery Seamount and the Rio Grande Rise off South America (Ref. 5167). Also found in Argentina (Ref. 47881). First record from the far north (Spitzbergen, Svalbard Arch.) (Ref. 96237).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 180 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 57911)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Dark purplish black in color (Ref. 3973). Lateral line pores before anus about 27 (Ref. 3973).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gon, O., 1990. Synaphobranchidae. p. 102-104. In O. Gon and P.C. Heemstra (eds.) Fishes of the Southern Ocean. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, South Africa. (Ref. 5167)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 4.2 - 9.6, mean 7 °C (based on 235 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00052 (0.00027 - 0.00104), b=3.13 (2.95 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.5   ±0.55 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Assuming tmax>10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (81 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 13.4 [7.4, 26.5] mg/100g ; Iron = 0.264 [0.157, 0.446] mg/100g ; Protein = 18.8 [16.5, 21.0] % ; Omega3 = 0.305 [0.134, 0.839] g/100g ; Selenium = 33.6 [14.9, 73.1] μg/100g ; VitaminA = 9.22 [2.02, 41.15] μg/100g ; Zinc = 0.253 [0.178, 0.364] mg/100g (wet weight);