Bleekeria murtii, Murty's sandlance

Bleekeria murtii Joshi, Zacharia & Kanthan, 2012

Murty's sandlance
Upload your photos and videos
Google image
Image of Bleekeria murtii (Murty\
No image available for this species;
drawing shows typical species in Ammodytidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Uranoscopoidei (Sand dwellers) > Ammodytidae (Sand lances)
Etymology: Bleekeria: He researched the fishes from India and Malaysia, 1862-1878 (Ref. 45335);  murtii: Named for Dr. V. Sriramachandra Murty, a well known taxonomist and former Head, Demersal Fisheries Division, Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi, India.

Issue
Status uncertain (valid or synonym of Bleekeria kallolepis) until a detailed study involving the type specimens of B. murtii, the holotype of B. kallolepis, and fresh specimens from the type localities is carried out (P. Psomadakis ers. Comm, 07/2021).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 20 - 50 m (Ref. 93118), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C -

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: India.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 16.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 122106); Khối lượng cực đại được công bố: 17.90 g (Ref. 122106)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 34-49; Tia mềm vây hậu môn: 12 - 16; Động vật có xương sống: 56 - 75. This torpedo-shaped species is distinguished by the following characters: lower jaw protruding than upper jaw; D 34-49; A 12-16; total vertebrae 56-75; lateral line scales 80-108; pelvic fins absent; no scales from a medium band anterior to the dorsal fin and from the musculature at the base of caudal fin; longer head length, shallower body width and different colour pattern compared to its congeners (Ref. 93118).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found over sandy bottoms; form schools and protect themselves from their predators (tuna Euthynnus affinis and carangids) by burrowing (Ref. 93118).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Joshi, K.K., P.U. Zacharia and P. Kanthan, 2012. Description of a new sand lance species, Bleekeria murtii (Perciformes: Ammodytidae) from India. Indian Journal of Fisheries 59(2):101-107. (Ref. 93118)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00302 (0.00167 - 0.00545), b=3.08 (2.92 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .