Gymnogeophagus peliochelynion

Gymnogeophagus peliochelynion Turcati, Serra-Alanis & Malabarba, 2018

Upload your photos and videos
Google image
Image of Gymnogeophagus peliochelynion
No image available for this species;
drawing shows typical species in Cichlidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Geophaginae
Etymology: Gymnogeophagus: Greek, gymnos = naked + Greek, gea = the earth + Greek, phaegein, to eat (Ref. 45335);  peliochelynion: Name from Greek 'pelios' meaning black and blue, and 'chelyne' for lip, referring to the color of the lips of the new species; noun in apposition.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Uruguay.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.6 cm con đực/không giới tính; (Ref. 123558)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 12 - 14; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9-11; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 9. This species is distinguished from its congeners of the rhabdotus group and fromG. balzanii by the shape of the caudal peduncle which is longer than deep (vs. deeper than long); differs from all congeners, except labiatus and pseudolabiatus, by having thick lips; differs from labiatus and lacustris by the absence of an oblique bar from the eye to the dorsal-fin origin (vs. present), and by the color pattern of the caudal, dorsal and anal fins with dots (vs. caudal fin and posterior portion of anal fin with longitudinal hyaline stripes); differs from pseudolabiatus and mekinos by the hump entirely black in males (vs. yellow with black margin), and the upper lip not folded dorsally over anterior margin of snout (vs. folded dorsally, usually with a well-developed medial lobe dorsally projected in pseudolabiatus) (Ref. 123558).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Collected in rivers with clear water, usually with rocky or muddy bottom and little vegetation (Ref. 123558).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Turcati, A., W.S. Serra-Alanis and L.R. Malabarba, 2018. A new mouth brooder species of Gymnogeophagus with hypertrophied lips (Cichliformes: Cichlidae). Neotropical Ichthyol. 16(4): e180118: 1-9. [First published online with fixed layout, pp. 1-9, 14 Dec. 2018.] (Ref. 123558)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01738 (0.00782 - 0.03863), b=3.04 (2.85 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .