Xenotoca doadrioi

You can sponsor this page

Xenotoca doadrioi Domínguez-Domínguez, Bernal-Zuñiga & Piller, 2016

Upload your photos and videos
Google image
Image of Xenotoca doadrioi
No image available for this species;
drawing shows typical species in Goodeidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Goodeidae (Splitfins) > Goodeinae
Etymology: Xenotoca: Greek, xenos = strange + Greek, tokos, oy = birth (Ref. 45335);  doadrioi: Named for Dr. Ignacio Doadrio, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Spain, who has strongly contributed to the study and knowledge of Mesoamerican fish diversity. An adjective.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Central America: endemic to the endorheic region of Etzatlan in Jalisco, Mexico.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.7 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 117630); 4.7 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 12-14; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 13 - 15. Xenotoca doadrioi differs from other congeners of the Xenotoca eiseni group and other Xenotoca species occurring in the Pacific Coast drainages by the combination of the following characters (none unique to the species): females with 14 dorsal rays (vs. 15 or 16 in X. melanosoma and 13 in X. lyonsi), 14 anal fin rays (vs. 5 or 16 in X. melanosoma), 12 pectoral fin rays (vs. 13 in Xenotoca eiseni), 8 caudal peduncle scales (vs. 9 in Xenotoca eiseni and X. melanosoma), 32 scales in a lateral series (vs. 31 in Xenotoca lyonsi), and 10 suparorbital pores (vs. 9 in Xenotoca eiseni and X. lyonsi). Females of X. doadrioi have large caudal peduncle (standard length/end of the anal fin-hypural plate distance = 3.8, vs. 4.1-4.2 in X. eiseni and X. lyonsi) and SL/end of dorsal fin-hypural plate distance = 3.6 (vs. 3.9-4.2 in X. eiseni and X. lyonsi), large eye (Head length/Eye Diameter = 3, vs. 3.5-3.7 in X. eiseni and X. lyonsi). Males possess 14 dorsal rays (vs. 15 or 16 in X. melanosoma and 13 in X. lyonsi), 14 anal fin rays (vs. 15 or 16 in X. melanosoma), 12 pectoral rays (vs. 13 in Xenotoca eiseni), 8 caudal peduncle scales (vs. 9 in Xenotoca eiseni and X. melanosoma), 11 transversal scales (vs. 9 in X. lyonsi), 32 scales in a lateral series (vs. 31 in Xenotoca lyonsi) and 10 suprorbital pores (vs. 9 in Xenotoca eiseni and X. lyonsi). It has a smaller head (Head Length/Head High = 1.4, vs. 1.1-1.2 in Xenotoca eiseni and X. lyonsi), the body is less high (Standard Length/pelvic-pectoral fin distance = 4.7 vs. 4-4.4 in Xenotoca eiseni and X. lyonsi) and large caudal peduncle (Standard length/ end of the anal fin-hypural plate distance = 3.8 vs. 4-4.2 in Xenotoca eiseni and X. lyonsi), and standard length /end of dorsal fin-hypural plate distance 3.8 (vs. 4.1-4.3 in Xenotoca eiseni and X. lyonsi) (Ref. 117630).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

This species occurs in permanent pond, spring, reservoir, and seasonally affected streams. The type locality is a permanent pond where this species inhabits an area with turbid and shallow water of no more than 1.5 m deep and with bottom comprising of mud and gravel and no water plants present. Other fishes collected in the area are the following: Xenotoca melanosoma, Goodea atripinnis, Poeciliopsis infans, and the introduced Xiphophorus variatus and Oreochromis sp.. In the El Moloya Spring, this species inhabits clear water with gravel to muddy bottom and water plants. The following species are found in this pond: X. melanosoma, Zoogoneticus purepechus, Ameca splendens, G. atripinnis, P. infans, and the introduced Oreochromis sp. In Oconahua Dam, this species live in turbid water with a muddy bottom and with few water plants. Other species occurring in this dam include the following: X. melanosoma, G. atripinnis, P. infans, as well as the introduced Lepomis macrochirus, and Cyprinus carpio. This species is also collected in a seasonally fluctuating stream (San Marcos stream) that is dry for most of the year, but when water is present the surface of the stream is totally cover with Eichhornia crassipes Martius, Thypa sp., and Cyperus sp. and the water at this site is highly polluted by organic matter and is turbid. This species is also found in Sahuaripa stream, an irrigation channel totally modified and fed by a water pump. Other species collected in San Marcos and Sahuaripa streams are X. melanosoma, Allotoca sp., G. atripinnis, P. infans, and Oreochromis sp. (Ref. 117630).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Domínguez-Domínguez, O., D.M. Bernal-Zuñiga and K.R. Piller, 2016. Two new species of the genus Xenotoca Hubbs and Turner, 1939 (Teleostei; Goodeidae) from the central-western Mexico. Zootaxa 4189(1):81-98. (Ref. 117630)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Critically Endangered (CR) (B1ab(i,ii,iii,iv)); Date assessed: 14 March 2017

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01202 (0.00468 - 0.03088), b=3.01 (2.79 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.1   ±0.1 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .