Encrasicholina gloria, Red Sea anchovy

Encrasicholina gloria Hata & Motomura, 2016

Red Sea anchovy
Upload your photos and videos
Google image
Image of Encrasicholina gloria (Red Sea anchovy)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Engraulidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Clupeiformes (Herrings) > Engraulidae (Anchovies) > Engraulinae
Etymology: Encrasicholina: Greek, egkrasicholos, -os, -on = mixed with spleen;  gloria: Name from Latin 'gloria' meaning 'glory', referring to the brilliant silver stripe along the body.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Persian Gulf (Oman, Khasab), Red Sea (Egypt and Saudi Arabia) and from the eastern Mediterranean (Israel).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.2 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 116573)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This species is distinguished by the following set of characters: dorsal and anal fins possess two unbranched rays; pseudobranchial filaments 21-25; upper series of gill rakers 22-26 (22, 24) on 1st gill arch, lower 29-33 (30, 31), total 51-59 (54); upper series of gill rakers 15-16 (16) on 2nd gill arch, lower 26-29 (263), total 42-45 (42); upper series of gill rakers 12-14 (12) on 3rd gill arch, lower 14-15 (14), total 26-29 (26); upper series of gill rakers 9-11 (11) on 4th gill arch, lower 10-12 (11), total 19-23 (22); prepelvic scutes 3-6 (4); posterior tip of the upper jaw not reaching to anterior margin of preopercle; length of first unbranched dorsal-fin ray 6.8-7.9% of SL (Ref. 116573).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Hata, H. and H. Motomura, 2016. Two new species of the genus Encrasicholina (Clupeiformes: Engraulidae): E. intermedia from the western Indian Ocean and E. gloria from the Persian Gulf, Red Sea and Mediterranean. Raffles Bull. Zool. 64:79-88. (Ref. 116573)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 28 February 2017

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00525 (0.00247 - 0.01115), b=3.13 (2.96 - 3.30), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.1 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (11 of 100) .