Acrobrycon starnesi

You can sponsor this page

Acrobrycon starnesi Arcila, Vari & Menezes 2014

Upload your photos and videos
Google image
Image of Acrobrycon starnesi
Acrobrycon starnesi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Characiformes (Characins) > Characidae (Characins) > Stevardiinae
Etymology: Acrobrycon: Greek, akro = summit, topmost + Greek, bryko = to roar (Ref. 45335);  starnesi: Named for Wayne C. Starnes of the North Carolina State Museum of Natural History, who collected the type-series of this species along with numerous other specimens of fishes that have proved very useful in this and other studies.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Río Thyumayu, tributary of the Río Azero, in the western portion of the Amazon basin in Bolivia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 94771)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10. Acrobrycon starnesi is distinguished from A. ipanquianus by having the following characters: 61-66 perforated lateral-line scales (vs. 51 to 60); 22-26 horizontal scales rows around the caudal peduncle (vs. 19-21); body depth at the dorsal-fin origin 25.8-31.0% of SL (vs. 49.0-51.2%SL); horizontal diameter of the eye 30.4-36.5% HL (vs. 20.2-29.8% HL); and interorbital width 24.6-28.1% of HL (vs. 29.1-40.2% HL). It differs from A. ortii by having 22-26 branched anal-fin rays (vs. 19-21), 61-66 perforated lateral-line scales (vs. 53-58), 22-26 horizontal scales rows around the caudal peduncle (vs. 19-20), body depth at the dorsal-fin origin relative to the least interobital width 70-80% (vs. 90-120%), horizontal eye diameter relative to the least interorbital width 70-80% (vs. 90-110%), and body depth at dorsal-fin origin relative to the anal fin base length 100-120% (vs. 70-90%) (Ref. 94771).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Arcila, D., R.P. Vari and N.A. Menezes, 2013. Revision of the neotropical genus Acrobrycon (Ostariophysi: Characiformes: Characidae) with description of two new species. Copeia 2013(4):604-611. (Ref. 94771)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01413 (0.00616 - 0.03241), b=2.97 (2.78 - 3.16), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .