Chromis howsoni

You can sponsor this page

Chromis howsoni Allen & Erdmann, 2014

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Chromis howsoni
Chromis howsoni
Picture by Allen, G.R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Pomacentridae (Damselfishes) > Pomacentrinae
Etymology: Chromis: Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335);  howsoni: Named for Craig Howson, a friend of the author.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 2 - 65 m (Ref. 96316), usually 6 - 20 m (Ref. 96316).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: Papua New Guinea.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.6 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 96316)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 11 - 12; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-13; เงี่ยงครีบก้น 2; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 12 - 13; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 26. This species is distinguished by the following set of characters: D XI or XII,11-13 (usually XII, 13); A II,12-13 (rarely 13); pectoral rays 15-17 (rarely 17); spiniform caudal rays 2; tubed lateral-line scales 12-14 (usually 13); total gill rakers on first branchial arch 27-31; body depth 1.6-1.8 in SL; colour in life yellowish brown grading to grey brown on posterior body including caudal peduncle; orange bar across pectoral-fin base, invading axil of fin; pelvic fins are yellow; dorsal and anal fins are brown with yellow area posteriorly on each fin; dark brown margin, dorsally and ventrally on caudal fin, tapering in width posteriorly (Ref. 96316).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Prefers gentler slopes of coral-rich areas of highly sheltered lagoons and bays, and also on steep outer reef slopes where it can be found in the vicinity of crevices and caverns (Ref. 96316).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Allen, Gerald R. | ผู้ร่วมมือ

Allen, G.R., 2014. A new species of damselfish (Chromis: Pomacentridae) from Papua New Guinea. J. Ocean Sci. Found. 11:13-22. (Ref. 96316)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 27.2 - 28.8, mean 27.9 (based on 32 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01738 (0.00785 - 0.03846), b=3.00 (2.83 - 3.17), in cm Total Length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.0   ±0.1 se; Based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (14 of 100) .