Acanthoplesiops cappuccino, Red Sea spiny basslet

You can sponsor this page

Acanthoplesiops cappuccino Gill, Bogorodsky & Mal 2013

Red Sea spiny basslet
Upload your photos and videos
Google image
Image of Acanthoplesiops cappuccino (Red Sea spiny basslet)
Acanthoplesiops cappuccino
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Ovalentaria/misc () > Plesiopidae (Roundheads) > Acanthoclininae
Etymology: Acanthoplesiops: Greek, akantha = thorn + Greek, plesios = near + Greek, ops = similar (Ref. 45335);  cappuccino: Name alludes to the various brown and white markings reminiscent of a cappuccino; noun in apposition.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 17 - 30 m (Ref. 95091).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Red Sea, Saudi Arabia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 1.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 95091)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 18; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 4; Tia cứng vây hậu môn 7; Tia mềm vây hậu môn: 4; Động vật có xương sống: 27. This species is distinguished by the following set of characters: D XVIII,4; A VII,4; pectoral-fin rays 18; caudal fin not connected to last rays of dorsal and anal fins by membrane; caudal peduncle with a pale yellowish brown bar, which extends broadly on to caudal fin (Ref. 95091).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

This species was collected on a small reef platform (about 3 x 1 m), with small corals on sand, on steep coral reef slope. The coral slope with mixed patches of corals and caves and extended down to a depth of 30 m, becoming a sandy slope below this depth (Ref. 95091).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gill, A.C., S.V. Bogorodsky and A.O. Mal, 2013. Acanthoplesiops cappuccino, a new species of acanthoclinine fish from the Red Sea (Teleostei: Plesiopidae). Zootaxa 3750(3):216-222. (Ref. 95091)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 20 July 2017

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00457 (0.00177 - 0.01179), b=3.11 (2.89 - 3.33), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .