Geophagus crocatus

You can sponsor this page

Geophagus crocatus Hauser & López-Fernández 2013

Upload your photos and videos
Google image
Image of Geophagus crocatus
Geophagus crocatus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Geophaginae
Etymology: Geophagus: Greek, gea = the earth + Greek, phagein = to eat (Ref. 45335);  crocatus: From the Latin adjective crocatus, meaning saffron yellow, in reference to the yellow operculum on live specimens.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 4.1 - 7.1.   Tropical; 25°C - 33°C (Ref. 95093)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Berbice River, above and below the rapids at Itabru Falls in Guyana.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 16.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 95093)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 17; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-12; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 8; Động vật có xương sống: 32 - 33. Differs from Geophagus grammepareius, G. taeniopareius, G. argyrostictus, G. gottwaldi and G. harreri by its incomplete suborbital stripe (vs. complete). Can be further diagnosed from G. abalios, G. brokopondo, G. surinamensis, G megasema, G camopiensis, G. altifrons, G. parnaibae, G. sveni, and G. neambi by having an incomplete suborbital stripe formed by a preopercular black mark (vs. absent). The lateral bar pattern of Geophagus crocatus distinguishes this species from all other congeners. The bar pattern is formed by 6 vertical bars on the flank, with bars 2 and 3 uniquely fused dorsally at the base of the spiny dorsal fin between spines 9 and 10. Distinguished from all members of the G. surinamensis complex with incomplete suborbital markings by the presence of 6 lateral bars (vs. absent in G. proximus and G. brachybranchus, 4 bars in G. winemilleri, and 7 bars in G. dicrozoster (Ref. 95093).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits black water river, running through thick gallery forest. Mostly found abundat in areas of sluggish water with sandy bottoms and relatively little forest cover (Ref. 95093).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Hauser, F.E. and H. López-Fernández, 2013. Geophagus crocatus, a new species of geophagine cichlid from the Berbice River, Guyana, South America (Teleostei: Cichlidae). Zootaxa 3731(2):279-286. (Ref. 95093)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01820 (0.00793 - 0.04175), b=3.02 (2.84 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.3   ±0.1 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (23 of 100) .