Lampetra pacifica, Pacific brook lamprey

You can sponsor this page

Lampetra pacifica Vladykov, 1973

Pacific brook lamprey
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lampetra pacifica (Pacific brook lamprey)
Lampetra pacifica
Male picture by FAO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Petromyzontiformes (Lampreys) > Petromyzontidae (Northern lampreys) > Lampetrinae
Etymology: Lampetra: Latin, lambere = lick + Greek,petra = stone, with allusion to the lamprey attaching itself to stones (Ref. 45335). Latin, lambendis petris, which means to suck rocks (Ref. 89241).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น.   Temperate

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North America: USA, restricted to Columbia River drainage, Oregon,

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 17.5 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89241); common length : 12.5 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Adults: 9.8-17.5 cm TL. Body proportions, as percentage of TL (based on 39 specimens measuring 9.8-17.3 cm TL): prebranchial length, 8.9-12.8; branchial length, 8.9-11.3; trunk length, 44.7-53.5; tail length, 24.3-35.0; eye length, 1.4-3.0; disc length, 4.1-7.2. Urogenital papilla length, as a percentage of branchial length, in ten spawning males measuring 11.2-13.3 cm TL, 17.8-36.4. Trunk myomeres, 53-58. Dentition: supraoral lamina, 2 unicuspid teeth; infraoral lamina, 6-9 unicuspid teeth, usually 8; usually 3 endolaterals on each side, occasionally 2 on one side; endolateral formulae highly variable with the first two teeth 1-3 and the third 1-2; 1-2 rows of anterials; first row of anterials, 6 unicuspid teeth (in spawning specimens, the teeth in the anterior field may be lost); exolaterals absent; posterials absent; transverse lingual lamina, undetermined number of minute unicuspid teeth on either side of an enlarged median one; longitudinal lingual laminae cusps too small to count. Velar tentacles, 3-6, with tubercles. Body coloration (preserved), dark gray on dorsal and lateral aspects, whitish on ventral aspect. Lateral line neuromasts unpigmented. Extent of caudal fin pigmentation, 1% to <25% (in prespawning individuals) or, 75% or more (in spawning individuals). Fleshy tissues around the lingual laminae darkly pigmented. Caudal fin shape, rounded. Oral fimbriae, 83 (holotype).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Freshwater; creeks and rivers. Metamorphosis occurs in October in Oregon and California. Adults nonparasitic. Based on the dates of collection of spawning individuals in the original description, the spawning period probably occurs between mid-April and August in Oregon, while in California spawning probably occurs between the end of April and the beginning of May (Ref. 89241).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Renaud, C.B., 2011. Lampreys of the world. An annotated and illustrated catalogue of lamprey species known to date. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 5. Rome, FAO. 109 pp. (Ref. 89241)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5002   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00117 (0.00051 - 0.00272), b=3.00 (2.80 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.0   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (37 of 100) .