Scoliodon macrorhynchos

You can sponsor this page

Scoliodon macrorhynchos (Bleeker, 1852)

Upload your photos and videos
Google image
Image of Scoliodon macrorhynchos
Scoliodon macrorhynchos
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Scoliodon: Greek, skolex = worm + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน.   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Central Pacific: W Indonesia, Malaysia, Gulf of Thailand, Singapore, Borneo, Philippines, China, Hong Kong, Taiwan and Japan; exceptions, E Indonesia, New Guinea, northern Australia, and remainder of the Oceania region.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - 39.7 cm
Max length : 63.6 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 84283); 70.7 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 149 - 171. This small carcharhinid species is distinguished by the following set of characters: snout long and extremely flattened; slender body and tail; smooth-edged teeth with slender, strongly oblique, blade-like cusps and no cusplets; anterior teeth strongly sexually dimorphic, for adult males greatly elongate and flexuous; total tooth row counts 25-28/23-28 rows or 48-56 total rows; second dorsal-fin origin well posterior of anal-fin origin, about opposite posterior third of anal-fin base; second dorsal-fin origin to anal fin origin 6.0-9.1% TL, 1.3-2.5 times second dorsal-fin base; interdorsal space 17.9-22.2% TL; small pelvic fins, anterior margins 41-56% of pectoral anterior margin; first dorsal fin small, broadly triangular, origin behind pectoral fin free rear tips, free rear tip over posterior half of pelvic fin bases, length 12.9-15.5% TL, inner margin 2.1-3.0 in base; second dorsal fin very small, base 2.0-3.5 times height; height 18-27% of first dorsal-fin height; anal fin large, length 11.1-14.1% TL, height 1.7-2.5 times second dorsal-fin height, base 1.9-3.1 times second dorsal-fin base; total vertebral count 149-171, monospondylous precaudal count 44-50, diplospondylous precaudal count 53-64, diplospondylous caudal count 49-59, precaudal count 98-114; colour greenish-bronze dorsally, off white ventrally when fresh; preserved specimens are slate-grey dorsally whitish ventrally with waterline clearly demarcated along head, more diffuse along body, no distinct black spots on fins (Ref. 84283).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in shallow, inshore waters, most abundant near large freshwater outflows, e.g. Pearl River estuary (Hong Kong) and the large Borneo drainage systems (Ref. 84283).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

White, W.T., P.R. Last and G.J.P. Naylor, 2010. Scoliodon macrorhynchos (Bleeker, 1852), a second species of spadenose shark from the Western Pacific (Carcharhiniformes: Carcharhinidae). pp. 61-76. In P.R. Last, W.T. White, and J.J. Pogonoski (eds). Descriptions of new sharks and rays from Borneo. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper no. 32. (Ref. 84283)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.5 se; Based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (34 of 100) .