Bryconamericus cinarucoense

Bryconamericus cinarucoense Román-Valencia, Taphorn & Ruiz-C., 2008

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Bryconamericus cinarucoense
Bryconamericus cinarucoense
Picture by Romàn-Valencia, C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Characiformes (Characins) > Characidae (Characins; tetras) > Stevardiinae
Etymology: Bryconamericus: Greek, bryko = to bite + America, latinized (Ref. 45335);  cinarucoense: Named for the Cinaruco River of southern Apure State, where the type series was collected.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Cinaruco River of the Orinoco River basin in Venezuela and Essequibo River basin in Guyana; probably extends to similar rivers throughout the Orinoco Basin in Venezuela and Colombia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 77139)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 35. Distinguished from all other species of the genus by having upper jaw extending beyond lower, maxilla short with one or two teeth, cartilaginous rhinosphenoid extending to anterior part of prevomer, pelvic bone with cartilage along anterior edge, and lateral line pores in a straight line. Can be separated from the most similar Venezuelan species Bryconamericus subtilisform by possessing fewer pored lateral line scales 35-37 (vs. 38-39), more scales below lateral line to origin of pelvic fin 4-5 (vs. 2-3), more branched anal-fin rays 20-21 (vs. 17-18), and pelvic-fin rays usually ii,6 (vs. I,7).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found along shore over sandy substrates in mainstreams of rivers, as well as tributaries (Ref. 77139).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Román-Valencia, C., D.C. Taphorn B. and R.I. Ruiz-C., 2008. Two new Bryconamericus: B. cinarucoense n. sp. And B. singularis n. sp. (Characiformes, characidae) from the Cinaruco River, Orinoco Basin, with keys to all Venezuelan species. Anim. Biodivers. Conserv. 31(1):15-27. (Ref. 77139)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00676 (0.00291 - 0.01572), b=3.15 (2.95 - 3.35), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.8   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .