Zebrasoma scopas, Twotone tang : aquarium

Zebrasoma scopas (Cuvier 1829)

Twotone tang
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Zebrasoma scopas   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Zebrasoma scopas (Twotone tang)
Zebrasoma scopas
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acanthuriformes (Surgeonfishes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Acanthurinae
Etymology: Zebrasoma: Derived from Zebra = African horse + Greek, soma = body; referring to the stripes (Ref. 45335).  More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 60 m (Ref. 1602), usually 1 - 60 m (Ref. 27115).   Tropical; 25°C - 28°C (Ref. 27115); 31°N - 34°S, 32°E - 124°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: East Africa, including the Mascarene Islands (Ref. 37792) to the Tuamoto Islands, north to southern Japan, south to Lord Howe and Rapa islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 48637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 4 - 5; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 23-25; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 19 - 21. Dark brown (body in life with fine pale blue-green longitudinal lines following scale rows, becoming dots anteriorly on body and on head) (Ref 9808). Small juveniles have yellowish bars and more prominent yellow specks than adults.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in coral-rich areas of lagoon and seaward reefs. Graze on algae, usually in groups of 20 individuals (Ref. 5503, 48637). Adults usually in small groups and sometimes schooling. Juveniles solitary and usually among corals (Ref. 48637). Its numerous, small pharyngeal teeth may have evolved in response to a shift in diet from macroalgae to filamentous algae (Ref. 33204). Form resident spawning aggregations (Ref. 27825). Monogamous (Ref. 52884). Group and pair spawning have been observed. The flesh is never poisonous (Ref. 4795).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Form resident spawning aggregations (Ref. 27825). Monogamous mating is observed as both facultative and social (Ref. 52884).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 May 2010

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.6 - 28.9, mean 27.6 °C (based on 1646 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02455 (0.02019 - 0.02984), b=2.98 (2.93 - 3.03), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.00 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.425; Tmax=33).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (66 of 100) .