Elops machnata, Tenpounder : fisheries, gamefish

You can sponsor this page

Elops machnata (Forsskål, 1775)

Tenpounder
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Elops machnata   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Elops machnata (Tenpounder)
Elops machnata
Picture by Hermosa, Jr., G.V.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Elopiformes (Tarpons and tenpounders) > Elopidae (Tenpounders)
Etymology: Elops: Greek, ellops = a kind of serpent (Ref. 45335).
More on author: Forsskål.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ; Ở đại duơng, biển. Tropical; 38°N - 37°S, 22°E - 153°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Persian Gulf (Ref. 68964), Red Sea to Mossel Bay, South Africa and east to India and western Pacific. Africa: Inland waters.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 118 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 40637); common length : 50.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4967); Khối lượng cực đại được công bố: 10.8 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20-27; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 14 - 18. Upper jaw reaching well behind eye; teeth on jaws villiform (Ref. 4832).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in coastal waters, but enters lagoons and estuaries (Ref. 4832) [actual freshwater records remain to be confirmed]. Benthopelagic (Ref. 58302). Young and adults feed on small fishes and crustaceans (Ref. 5213). Probably spawn at sea, but the transparent larvae migrate to inshore areas and are often found in brackish water (Ref. 7050). Are voracious carnivores that take fish, squid and shrimp bait (Ref. 3968). Edible, but not tasty and full of bones (Ref. 3968). A total length of 126 cm for this species has been reported from Knysna, South Africa (G. Bernardt, pers. comm., e-mail: gerard@smallstreams.com) .

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Smith, M.M., 1986. Elopidae. p. 155-156. In M.M. Smith and P.C. Heemstra (eds.) Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlin. (Ref. 3968)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 June 2016

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 20.7 - 28.4, mean 26.9 °C (based on 1366 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5176   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00646 (0.00487 - 0.00856), b=3.01 (2.93 - 3.09), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.3 se; based on diet studies.
Generation time: 2.3 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (40 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.