Gobionellus stomatus, Muckraker

Gobionellus stomatus Starks 1913

Muckraker
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gobionellus stomatus (Muckraker)
Gobionellus stomatus
Picture by Macieira, R.M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobionellinae
Etymology: Gobionellus: Diminutive of Latin, gobius = gudgeon (Ref. 45335).  More on author: Starks.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Thuộc về nước lợ gần đáy.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: endemic to Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 13.9 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 111953); Khối lượng cực đại được công bố: 10.70 g (Ref. 122735)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 113; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 14. This species is distinguished from its congeners by the following characters: terminal mouth is oblique; distinct pigmentation of 5 large blotches on sides of trunk, last four of which are vertically elongate, dark blotch on upper half of pectoral-fin base, and broad suborbital patch crossing cheek from eye to middle of upper jaw; D2 13; A 14; dorsal fins not broadly connected; body with small cycloid scales; lateral series 54-66; nape with scales along naked midline; in males, maxilla extending beyond posterior margin of orbit, in females to posterior margin; first gill arch with seven thin rakers on ceratobranchial, one at angle, and six on epibranchial; horizontal midcheek row ‘b’ not extending forward beyond 3rd or 4th transverse suborbital row (Ref. 55435).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

This species is an inhabitant of estuaries and has been taken over fine sediments near mangroves. Starks (1913) commented that it was not found in rocky tidal pools (Ref. 55435).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Pezold, F., 2004. Redescriptions and synonymies of species of the American-west African genus Gobionellus (Teleostei: Gobiidae) with a key to species. Copeia 2004(2):281-297. (Ref. 55435)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00631 (0.00315 - 0.01264), b=3.00 (2.83 - 3.17), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (24 of 100) .