Palmoliparis beckeri, Gloved snailfish

Palmoliparis beckeri Balushkin, 1996

Gloved snailfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Palmoliparis beckeri   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Palmoliparis beckeri (Gloved snailfish)
Palmoliparis beckeri
Picture by Orlov, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Liparidae (Snailfishes)
Etymology: Palmoliparis: Latin, palma = palm + Greek, liparis = fat (Ref. 45335);  beckeri: The name is dedicated to Vladimir Eduardovich Becker (1925-1995), a remarkable man and an outstanding Russian ichthyologist (Ref. 27673).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 200 - 800 m (Ref. 51661), usually 300 - 500 m (Ref. 56381).   Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: northern Kuril Islands

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 42.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56381); common length : 29.6 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56381); Khối lượng cực đại được công bố: 1.1 kg (Ref. 56381); Tuổi cực đại được báo cáo: 8 các năm (Ref. 56381)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 16; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 37; Tia mềm vây hậu môn: 45; Động vật có xương sống: 57 - 58. Head strongly compressed, upper side of head flattened, interocular space wide due to large, rounded slopes of frontalia prominent above eye. Snout not prominent beyond maxilla. Mouth terminal, horizontal. Maxilla short, reaching posteriad not beyond anterior edge of orbit. Teeth small, tricuspid; nostril tubular. Gill slit small, not reaching downwards to the first ray of pectoral fin. Opercular lobe triangular. Body deep. Gradually narrowing towards tail. Skin naked, thin and loose (Ref. 27673).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Balushkin, A.V., 1996. A new genus and species of liparid fish Palmoliparis beckeri from the northern Kurile Islands (Scorpaeniformes, Liparidae) with consideration of phylogeny of the family. J. Ichthyol. 36(4):281-287. (Ref. 27673)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01445 (0.00665 - 0.03141), b=3.01 (2.81 - 3.21), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.62 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (33 of 100) .