Pseudotolithus senegallus, Law croaker : fisheries, gamefish

Pseudotolithus senegallus (Cuvier, 1830)

Law croaker
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Pseudotolithus senegallus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pseudotolithus senegallus (Law croaker)
Pseudotolithus senegallus
Picture by IGFA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Eupercaria/misc (Various families in series Eupercaria) > Sciaenidae (Drums or croakers)
Etymology: Pseudotolithus: Greek, pseudes = false + greek, otos = ear + Greek, lithos = stone (Ref. 45335).  More on author: Cuvier.

Issue
The species Pseudotolithus brachygnathus Bleeker, 1863 is considered as valid in Eschmeyer (CofF ver. Jul. 2010: Ref. 84883) according to Afonso et al. (1999: Ref. 34088).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu - 150 m (Ref. ), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C - ; 16°N - 17°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Mauritania (Ref. 5377) to Angola.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 30.3  range ? - ? cm
Max length : 230 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2683); common length : 85.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2683); Khối lượng cực đại được công bố: 12.5 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 11; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 25-27. Diagnosis: body elongated; mouth short and large, chin without barbels; teeth fine (Ref. 5377). Dorsal with 10 spines in the first part; second part of dorsal fin with 1 spine and 25-27 soft rays; second anal spine about half the length of the 1st anal fin soft ray; pectoral fins short, about 18-20% SL; maxilla extending to posterior half of eye; 8-10/1/5-7 (total 14-18) gill rakers on 1st gill arch; gill rakers short, about as long as gill filament at angle between lower and upper part of gill arch (Ref. 81656).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found over mud and sandy bottoms, enters coastal lagoons and estuaries. Feeds on small fish and crustaceans. Flesh highly appreciated; caught by artisanal fishers (Ref. 5377).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Sasaki, K., 1993. Corvina senegalla Cuvier, a senior synonym of Pseudotolithus (Pseudotolithus) brachygnathus Bleeker (Sciaenidae: Periciformes). Jap. J. Ichthyol. 40(3):361-362. (Ref. 10077)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Dễ bị tổn thương, xem Sách đỏ của IUCN (VU) (A2bd); Date assessed: 17 March 2020

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 18.6 - 27.9, mean 25.7 °C (based on 120 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00891 (0.00433 - 0.01835), b=3.07 (2.90 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.67 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Assuming tmax>10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (78 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 53.4 [27.6, 100.7] mg/100g ; Iron = 0.609 [0.354, 1.135] mg/100g ; Protein = 18.3 [17.1, 19.6] % ; Omega3 = 0.376 [0.180, 0.782] g/100g ; Selenium = 102 [47, 222] μg/100g ; VitaminA = 12.8 [4.2, 42.0] μg/100g ; Zinc = 0.836 [0.532, 1.376] mg/100g (wet weight);