Trichopodus pectoralis, Snakeskin gourami : fisheries, aquaculture

You can sponsor this page

Trichopodus pectoralis Regan 1910

Snakeskin gourami
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trichopodus pectoralis (Snakeskin gourami)
Trichopodus pectoralis
Picture by JJPhoto

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anabantiformes (Gouramies, snakeheads) > Osphronemidae (Gouramies) > Trichogastrinae
  More on author: Regan.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 6.0 - 8.3; dH range: 2 - 3; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 4 - ? m (Ref. 9987).   Tropical; 23°C - 28°C (Ref. 1672); 20°N - 22°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Mekong basin in Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam; also Chao Phraya basin (Ref. 43281). Introduced elsewhere and at least one country reports adverse ecological impact after introduction (Ref. 1739).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 25.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 6028); common length : 15.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2686); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 500.00 g (Ref. 6028)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 7 - 8; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-11; เงี่ยงครีบก้น 9-12; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 33 - 38. Dorsal fin with short spines and long soft rays. Caudal fin slightly emarginate. First soft ray of pelvic fins prolonged into a tentacle extending posteriorly to hind margin of caudal fin. Body with numerous dark oblique cross bands which are not always distinct; presence of irregular black stripe from eye to middle of caudal fin base (Ref. 43281).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in shallow sluggish or standing-water habitats with a lot of aquatic vegetation. Occurs in flooded forests of the lower Mekong and gradually moves back to rivers and Great Lake as floodwaters recede (Ref. 12693, 57235). Generally feeds on aquatic plants. Can breathe air directly, as well as absorb oxygen from water through its gills (Ref. 9987). The flesh is of good quality; may be grilled or used for fish soup. In Thailand there is a trade of dried pla salid for the benefit of people in areas where it is not caught (Ref 2686). Cultured both for food and for export as aquarium fish (Ref. 9987). Marketed fresh (Ref. 12693). Highly economic species; both by capture and culture includes in the peat areas (Ref. 57235).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Male creates a bubble-nest at the surface. After fertilization, male, with the use of its mouth, collects the eggs and pushes them up into the bubble-nest (Ref. 6459). Male guards the eggs until hatching (Ref. 9987); both parents care for the young (Ref. 6028).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Rainboth, W.J., 1996. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO species identification field guide for fishery purposes. FAO, Rome, 265 p. (Ref. 12693)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 22 February 2012

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest (Ref. 6095)

Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: การผลิต, species profile; publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01202 (0.00742 - 0.01949), b=3.05 (2.91 - 3.19), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.8   ±0.1 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Fec=1,000-10,000 eggs (Ref. 6459)).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (24 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.