Zenopsis conchifer, Silvery John dory : fisheries

You can sponsor this page

Zenopsis conchifer (Lowe, 1852)

Silvery John dory
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Zenopsis conchifer   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Zenopsis conchifer (Silvery John dory)
Zenopsis conchifer
Female picture by Cambraia Duarte, P.M.N. (c)ImagDOP

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Zeiformes (Dories) > Zeidae (Dories)
Etymology: Zenopsis: Particle zen, derived from zao = to give life + Greek, opsis = appearance.  More on author: Lowe.

Issue
The spelling conchifera is considered as the correct one by some authors. To be verified.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 50 - 600 m (Ref. 4968), usually 150 - 300 m (Ref. 36731).   Deep-water; 58°N - 28°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic Western Indian Ocean: Somalia (Ref. 30573) and India to South Africa, but not in the Red Sea. Eastern Atlantic: Bay of Biscay to South Africa. Western Atlantic: Sable Island, Canada to northern North Carolina, USA (Ref. 7251) to northern Argentina (Ref. 27363). Reported from the Mediterranean (Ref. 93173). Reported from Indonesia (Ref. 5978) but not in the Pacific Ocean.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 80.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4253); common length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5217); Khối lượng cực đại được công bố: 3.2 kg (Ref. 7251)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 9 - 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 24-26; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 24 - 26. Body silvery, with a dusky mid lateral spot just posterior to and slightly above end of pectoral fin (Ref. 4253). Fin membranes of spinous dorsal, pectoral, pelvic and caudal fins blackish (Ref. 27363).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Frequently encountered in coastal waters (Ref. 27000). Occurs near the bottom or in midwater, over muddy substrates (Ref. 5377). Mesopelagic (Ref. 5951). Found in small schools (Ref. 4968). Feeds on fishes (Ref. 5213) and squids (Ref. 5951). Minimum depth reported taken from Ref. 27363.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Heemstra, Phillip C. | Người cộng tác

Karrer, C. and A. Post, 1990. Zeidae. p. 631-633. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 6953)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 31 January 2013

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Alien/Invasive Species database | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 6.1 - 20.1, mean 13.6 °C (based on 418 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5781   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01380 (0.01027 - 0.01855), b=2.93 (2.85 - 3.01), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.5   ±0.0 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Assuming tm>4).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (61 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 14.1 [6.9, 27.5] mg/100g ; Iron = 0.248 [0.138, 0.450] mg/100g ; Protein = 18.3 [15.4, 21.1] % ; Omega3 = 0.357 [0.182, 0.722] g/100g ; Selenium = 17.6 [7.8, 36.0] μg/100g ; VitaminA = 26.6 [6.1, 118.2] μg/100g ; Zinc = 0.298 [0.198, 0.458] mg/100g (wet weight);