Notoscopelus resplendens, Patchwork lampfish

You can sponsor this page

Notoscopelus resplendens (Richardson, 1845)

Patchwork lampfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Notoscopelus resplendens   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Notoscopelus resplendens (Patchwork lampfish)
Notoscopelus resplendens
Picture by Mac Eachern, W.J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Myctophiformes (Lanternfishes) > Myctophidae (Lanternfishes) > Gymnoscopelinae
Etymology: Notoscopelus: Greek, noton = back + Greek, skopelos = a lantern fish (Ref. 45335);  resplendens: From the Latin 'resplendere' which means to shine brightly (Ref. 6885)  More on author: Richardson.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 777 - 2121 m (Ref. 44036), usually - m (Ref. ).   Deep-water; 0°C - ; 55°N - 61°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic Ocean: about 35°N (east of 40°W) and 47°N (west of 40°W) to the southern Subtropical Convergence at 40°S, but with discontinuity in the region of the cyclonic gyre 2°S - 11°S, in the eastern Atlantic and in the minimum region off Brazil (5°-9°S to 21°S). Indian Ocean: between 24° and 30°S. Western Pacific: northwest Pacific to off Australia and New Zealand (absent from western tropical Pacific and southeast Asian seas, Ref. 5182). Eastern Pacific: south of 55°N (Ref. 265) to 34°S, west of 80°W but to 20°S in Peruvian Transitional Zone. Southern Ocean: at 60°58'S, 48°05'W (Ref. 5182). South China Sea (Ref.74511).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 4 - ? cm
Max length : 9.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4479)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 21-24; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 18 - 20; Động vật có xương sống: 35 - 38. Branchiostegal rays: 9-10 (Ref. 31442). Anal organs 13; can be easily distinguished from other species of the genus by its gill raker count (Ref. 39633).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

High-oceanic, epipelagic to mesopelagic (Ref. 31442). Bathypelagic (Ref. 58302). Nyctoepipelagic at the surface and down to 300 m and found between 651-2,000 m during the day (Ref. 4479). Oviparous, with planktonic eggs and larvae (Ref. 31442).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 31442).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Paxton, John | Người cộng tác

Hulley, P.A., 1990. Myctophidae. p. 398-467. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI; Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4479)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 11 July 2012

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 2.4 - 6.9, mean 4.1 °C (based on 1475 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00417 (0.00178 - 0.00978), b=3.13 (2.92 - 3.34), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.00 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (34 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 73.3 [25.0, 228.5] mg/100g ; Iron = 0.733 [0.356, 1.788] mg/100g ; Protein = 16.4 [14.6, 18.1] % ; Omega3 = 0.625 [0.276, 1.451] g/100g ; Selenium = 11 [4, 30] μg/100g ; VitaminA = 41.2 [8.4, 210.9] μg/100g ; Zinc = 0.849 [0.468, 1.549] mg/100g (wet weight);