Oncorhynchus clarkii, Cutthroat trout : fisheries, aquaculture, gamefish, aquarium

Oncorhynchus clarkii (Richardson, 1836)

Cutthroat trout
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Oncorhynchus clarkii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Oncorhynchus clarkii (Cutthroat trout)
Oncorhynchus clarkii
Female picture by Bull. U.S. Bur. Fish.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Salmoniformes (Salmons) > Salmonidae (Salmonids) > Salmoninae
Etymology: Oncorhynchus: Greek, onyx, -ychos = nail + Greek, rhyngchos = snout (Ref. 45335);  clarkii: Named after William Clark, leader of the Lewis and Clark expedition (Ref. 1998).  More on author: Richardson.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 27547); ระดับความลึก 0 - 200 m (Ref. 50610).   Temperate; ? - 23°C (Ref. 12741); 61°N - 40°N

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Pacific: northern parts of Prince William Sound, Alaska, south to the Eel River in northern California, USA and is found in most streams emptying into the Pacific.

Widely introduced into various streams and lakes within its natural range, as well as into a few lakes in eastern North America. In some streams it may be the most numerous sport fish present, while other streams support only small populations. At least 14 subspecies have been historically recognized (Ref. 5723).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 15 - 18 cm
Max length : 99.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12204); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 18.6 kg (Ref. 9988); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 10 ปี (Ref. 3221)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 8-11; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 12. Color is variable. Generally dark green to greenish-blue on back, olive-green on upper flank, silvery on lower flank and belly; flanks spots below lateral line are more numerous anteriorly; irregular spots on dorsal, adipose and caudal fins and the anal, pectoral and pelvic fin bases; gill covers are pinkish. Those found at sea or recent migrants to freshwater are silvery with a bluish back, yellowish lower flanks and fins, and sparse spots.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Prefers relatively small streams, with gravel bottoms and gentle gradients. Spawning adults migrate from the sea into streams to spawn (Ref. 27547). The young fish usually stay in the stream for a year or two before entering the sea, but some populations never got to sea at all. In rare cases, some individuals of sea-going populations, may remain in fresh water for as long as eight years (Ref. 28866, 28869). Feeds on small fishes, crustaceans, and insects (Ref. 4925). The flesh is orange-red and of excellent flavor (Ref. 27547). Utilized fresh and eaten fried, broiled, and baked (Ref. 9988). This species does not compete well with other fish, tends to hybridize, and is unable to withstand fishing pressure = depletion of stocks.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Spawning occurs both daytime and nighttime. The female selects a site and builds a redd while the male courts her and drives away other males. Upon completion of the redd, the female settles into the pitt, immediately followed by the male. The pair releases eggs and sperm simultaneously and the eggs fall into the spaces between the gravel. The female then moves to the upstream edge of the redd and resumes digging, thereby covering the eggs. When completely covered, the female may use the new redd to spawn once more or she may look for another spot and repeat the entire process. Both males and females spawn with one or more members of the opposite sex (Ref. 12204, 27547). Reproductive strategy: synchronous ovarian organization, determinate fecundity (Ref. 51846).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Coad, B.W., 1995. Encyclopedia of Canadian fishes. Canadian Museum of Nature and Canadian Sportfishing Productions Inc. Singapore. (Ref. 12204)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 6.1 - 9.7, mean 8.1 °C (based on 81 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00912 (0.00713 - 0.01166), b=3.02 (2.97 - 3.07), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.56 se; based on food items.
Generation time: 4.4 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=2-3; tmax=10; Fec=226).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (48 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.