Ginglymostoma cirratum, Nurse shark : fisheries, aquarium

Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)

Nurse shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Ginglymostoma cirratum   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Sounds | Google image
Image of Ginglymostoma cirratum (Nurse shark)
Ginglymostoma cirratum
Picture by Freitas, R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Orectolobiformes (Carpet sharks) > Ginglymostomatidae (Nurse sharks)
Etymology: Ginglymostoma: Greek, gynglimos = hinge + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335).  More on author: Bonnaterre.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 0 - 130 m (Ref. 43278), usually 1 - 35 m (Ref. 40849).   Subtropical; 44°N - 35°S, 122°W - 10°E (Ref. 247)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Atlantic Ocean.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 230 - 240 cm
Max length : 430 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 96339); common length : 304 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 247); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 109.6 kg (Ref. 40637); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 25 ปี (Ref. 72467)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0. Moderately long barbels, nasoral grooves present but no perinasal grooves, mouth well in front of eyes, spiracles minute, precaudal tail shorter than head and body, dorsal fins broadly rounded (the first much larger than the second and anal fins), caudal fin moderately long, over 1/4 of total length, yellow-brown to grey-brown in color, with or without small dark spots and obscure dorsal saddle markings (Ref. 247). Head blunt, mouth inferior, pair of conspicuous barbels between nostrils (Ref. 26938).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found on continental and insular shelves. Solitary (Ref. 26340) and sluggish fish, often encountered lying on the bottom (Ref. 9987). Nocturnal, feeding on bottom invertebrates such as spiny lobsters, shrimps, crabs, sea urchins, squids, octopi, snails and bivalves, and fishes like catfishes, mullets, puffers and stingrays. Ovoviviparous with 21 to 28 young in a litter (Ref. 9987, 43278). Kept in captivity for researches. May attack humans if they are molested or stepped upon accidentally. Edible, but mainly valued for its hide, which makes extremely tough and durable leather (Ref. 9987). Common over shallow sand flats, in channels, and around coral reefs; young may be found among prop roots of red mangroves (Ref. 26938).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Ovoviviparous, with 21 to 28 young in a litter. Development of young in the uterus being sustained by a large supply of yolk. Females give birth in late spring and summer in waters off Florida. During courtship, a pair sometimes a triplet of adults engaged in synchronized parallel swimming. While on it, the male may grab one of the female's pectoral fins with his mouth which induces the female to pivot 90° and roll on her back on the bottom. Then the male inserts a clasper in her vent, and then roll on his back beside the female. Pair may break apart and depart rapidly after copulation or the male may remain motionless on the subtrate as if recovering from the mating bout (Ref. 49562). Not all attempts of males to copulate with a female nurse shark result in successful fertilization, females may employ avoidance by 'pivotting and rolling' to escape from male attention (Ref. 49562). Or females may 'lie on back' and rest motionless and rigidly on the substrate (Ref. 51113, 49562). On the contrary, females send signals of readiness to copulate with males by arching their body toward their male partner and cupping the pelvic fin (Ref. 51126, 49562). Male nurse sharks may mate with many females over several weeks (polygyny) and vice versa (polyandry) (Ref. 49562). Also Ref. 205.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 4690)

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO - การประมง: landings, species profile; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 22.3 - 28, mean 25.5 °C (based on 798 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.8125   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00417 (0.00158 - 0.01100), b=3.08 (2.85 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.2 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (K=0.14; tmax=25; Fec=21-28).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (81 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 8.95 [1.57, 34.43] mg/100g ; Iron = 0.604 [0.161, 1.846] mg/100g ; Protein = 19 [17, 21] % ; Omega3 = 0.247 [0.091, 0.641] g/100g ; Selenium = 24.4 [4.1, 85.7] μg/100g ; VitaminA = 14.8 [3.2, 67.8] μg/100g ; Zinc = 0.548 [0.248, 1.515] mg/100g (wet weight);