Acipenser naccarii, Adriatic sturgeon : fisheries

Acipenser naccarii Bonaparte, 1836

Adriatic sturgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acipenser naccarii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Acipenser naccarii (Adriatic sturgeon)
Acipenser naccarii
Picture by Andreoli, R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Acipenserinae
Etymology: Acipenser: Latin, acipenser = sturgeon, 1853 (Ref. 45335).
More on author: Bonaparte.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 51243); ระดับความลึก 10 - 40 m (Ref. 93286). Temperate; 46°N - 37°N, 10°E - 20°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe: Adriatic Sea and its tributaries between Po (Italy) and Buna (Albania) drainages. Recorded from Corfu; present in lowermost part of Adriatic rivers from Soca to Drin. Records from Tyrrhenian slope of Italy, Spain and France are erroneous. In Appendix II of the Bern Convention (strictly protected fauna). International trade restricted (CITES II, since 1.4.98; CMS Appendix II). Only a single surviving naturally- spawning population at confluence of Ticino and Po; occasional records from Adriatic Sea and coastal rivers; spawning populations survived in Albania, but have possibly been extirpated. Status of threat: critically endangered.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 200 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3397); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 25.0 kg (Ref. 3193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 36-48; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 24 - 31. Snout moderate, very broad and rounded at tip. Lower lip continuous, interrupted at center. Barbels nearer to tip of snout than to mouth and not touching it. Five rows of scutes, dorsal 10-14 (the middle ones deeper and usually larger than those at front), lateral 32-42 on each side, ventral 8-11 on each side, with no smaller plates between dorsal and lateral rows. Back is olivaceous brown, flanks lighter, belly white.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in the sea close to shore and estuaries, not entering pure marine waters. In freshwater, it inhabits large deep rivers (Ref. 59043). A long-lived species which is found mainly over sand and mud. Feeds on bottom-living invertebrates and small fishes. Reproduction takes place from May to July. Is threatened by habitat destruction, pollution and overfishing (Ref. 26100). The flesh is used for food but the eggs are not consumed as caviar (Ref. 6866).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Enters rivers from March to May, and presumably spawns then.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Critically Endangered (CR) (A2bcde; B2ab(i,ii,iii,iv,v)); Date assessed: 24 October 2009

CITES


Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า
FAO - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: species profile; Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | ฐานข้อมูลแห่งชาติ | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 14.7 - 18.2, mean 17.4 °C (based on 12 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00324 (0.00143 - 0.00732), b=3.17 (2.99 - 3.35), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.50 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (86 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 19.7 [9.7, 36.9] mg/100g ; Iron = 0.236 [0.145, 0.402] mg/100g ; Protein = 16.5 [13.8, 19.3] % ; Omega3 = 0.725 [0.361, 1.480] g/100g ; Selenium = 28.3 [13.3, 69.3] μg/100g ; VitaminA = 8.78 [2.59, 27.76] μg/100g ; Zinc = 0.527 [0.350, 0.827] mg/100g (wet weight);