Pseudecheneis sulcata, Sucker throat catfish

Pseudecheneis sulcata (McClelland, 1842)

Sucker throat catfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pseudecheneis sulcata (Sucker throat catfish)
Pseudecheneis sulcata
Picture by Jha, B.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Sisoridae (Sisorid catfishes) > Glyptosterninae
Etymology: Pseudecheneis: Greek, pseudes = false + Greek, echein = to hold + Greek, nays = ship; remora, suckling fish; 1774 (Ref. 45335).
More on author: McClelland.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: India, Nepal and Bangladesh. Reported from Tibet (Ref. 32617) and Myanmar (Ref. 57739).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 41236)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 12; Động vật có xương sống: 37 - 39. Excluding Pseudecheneis paviei, Pseudecheneis sulcatoides, and Pseudecheneis sympelvica, this species differs from other all congeners by the absence of a prominent bony spur on the anterodorsal surface of the first dorsal-fin pterygiophore. Can be separated from these three species by the combination of the following characters: body elongate with 36-39 vertebrae; thoracic adhesive apparatus with 12-14 transverse laminae; separate pelvic fin; caudal peduncle length 25.0-28.3% SL; presence of a first-dorsal element; complex vertebra with bifid neural spines. Additional characters useful to distinguish this species include: caudal-peduncle depth 4.0-5.2% SL; eye diameter 8.8-10.6% HL; pelvic-fin length 21.2-28.7% SL; length of adipose-fin base 17.8-22.7%; body with pale colored patches; neural spines of the last 2-3 preanal and first 6-7 postanal vertebrae gradually increasing in height; pectoral fin length 121.6-156.3% HL; and vertebrae 37 (Ref. 74729).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in fast-flowing hill streams. Prefers deep riffles and runs over gravel, cobble substrates (Ref. 12045).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Zhou, W., X. Li and Y. Yang, 2008. A review of the catfish genus Pseudecheneis (Siluriformes: Sisoridae) from China, with the description of four new species from Yunnan. Raffles Bull. Zool. 56(1):107-124. (Ref. 74729)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 12 October 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00676 (0.00304 - 0.01503), b=3.08 (2.90 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .