Brachionichthys hirsutus, Spotted Handfish

Brachionichthys hirsutus (Lacepède, 1804)

Spotted Handfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Brachionichthys hirsutus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Brachionichthys hirsutus (Spotted Handfish)
Brachionichthys hirsutus
Picture by MNHN

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Lophiiformes (Anglerfishes) > Brachionichthyidae (Handfishes)
Etymology: Brachionichthys: Latin, bracchium = arm + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335);  hirsutus: Name from Latin 'hirsutus' for hairy, in reference to its rough, hairy skin.(Ref. 82446).  More on author: Lacepède.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น; ระดับความลึก 1 - 60 m (Ref. 72490), usually 5 - 15 m (Ref. 72490).   Temperate; 0°C - ; 41°S - 44°S, 147°E - 149°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Southwest Pacific: Endemic to Tasmania, Australia. Has been nearly wiped out by an introduced starfish which preys on its egg clusters (Ref. 27438).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 7300)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 19-21; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 10. This species is unique in having the following set of characters: esca small, 15-26% (mean 20%) of illicium length (including esca); illicium very slender, no dermal spinules, length 19-20% SL (mean 20%), 2.3-2.4 times in head length; eye moderate, exceeding 5.4 times in head; body entirely covered with close-set, non-imbricate scales; scale bases subcircular with long unicuspid spinules (except for those closely-associated with pores of the acoustico-lateralis system); spinules originating from middle of scale base, variable in length over body; second dorsal-fin rays 17-19 (mean 18), fin base 61-64 (mean 62%) SL; first ray of first dorsal fin length 0.7-1.0 times length of longest ray of second dorsal fin; anal-fin rays 8-10; pectoral-fin rays usually 7 ; upper body usually covered with fine dark spots or short streaks (rarely with long streaks on head); caudal fin with dense coverage of fine spots, forming a dark submarginal bar in juveniles (Ref. 72490).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in the continental shelf and inshore waters (Ref. 7300). Occurs in coarse to fine sand habitats in depths of 5-40 m (most commonly 5-10 m). Often found in shallow, shell-filled depressions or near rocks of low relief projecting from the substrate (Ref. 30684). Length only preliminary, replace with better value (RF). Egg masses contain about 80-250 eggs, about 1.8-2 mm in diameter; egg capsules about 3-4 mm diameter. Newly hatched juveniles are about 6-7 mm SL, attaining at least 9.0 cm SL (about 13.0 cm TL), with adults commonly about 6.0-7.5 cm SL (Ref. 72490).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Paxton, J.R., D.F. Hoese, G.R. Allen and J.E. Hanley, 1989. Pisces. Petromyzontidae to Carangidae. Zoological Catalogue of Australia, Vol. 7. Australian Government Publishing Service, Canberra, 665 p. (Ref. 7300)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Critically Endangered (CR) (B1ab(iii,v)); Date assessed: 30 April 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 13.5 - 21.2, mean 15.8 °C (based on 68 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7501   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.39 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .