Mormyrus rume, Mormyrids : fisheries

Mormyrus rume Valenciennes 1847

Mormyrids
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Mormyrus rume (Mormyrids)
Mormyrus rume
Picture by AquaNet

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
Etymology: Mormyrus: Greek, mormyros = a fish (Sparus sp) (Ref. 45335).  More on author: Valenciennes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Gambia, Senegal, Niger, Volta and Chad basins. Sahelo-Soudanian basins and the coastal basins of the rivers Cavally, Bandama, Sassandra, Comoé, Mono, Ouémé, Ogun and Culufi; Congo basin. Two subspecies exist: Mormyrus rume rume: West Africa and Chad System; Mormyrus rume proboscirostris: middle and upper Congo River.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 33 - ? cm
Max length : 100.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 31256); Khối lượng cực đại được công bố: 5.3 kg (Ref. 2915); Tuổi cực đại được báo cáo: 6 các năm (Ref. 2744)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 72-95; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 16 - 21. Anal fin base 4.6-6.5x that of dorsal fin; 20-26 scales on caudal peduncle; body height 3.5-6.1x SL; height of caudal peduncle 1.3-3.0x of its length.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Affinities: look-alike of M. subundulatus and M. tapirus. Feeds on insects and larvae (Ref.13851). Generates electric organ discharge (EOD) of long duration that seems to correlate with territorial behavior of the species (Ref. 10460; 10601).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Bigorne, R., 1990. Mormyridae. p. 122-184. In C. Lévêque, D. Paugy and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux saumâtres d'Afrique de l'Ouest. tome 1. Faune Trop. 28. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, and ORSTOM, Paris. (Ref. 2915)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern ; Date assessed: 04 June 2019

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01175 (0.00776 - 0.01780), b=2.79 (2.67 - 2.91), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.5   ±0.86 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (63 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.