Mormyrops anguilloides, Cornish jack : fisheries, gamefish

Mormyrops anguilloides (Linnaeus 1758)

Cornish jack
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Mormyrops anguilloides (Cornish jack)
Mormyrops anguilloides
Picture by de Vos, L.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
Etymology: Mormyrops: Greek, mormyros = a fish (Sparus sp) + Greek, ops = appearance (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243).   Tropical; 22°C - 24°C (Ref. 12468); 10°S - 21°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: a very wide distribution area which includes most of the West African river basins (Ref. 81274), White Nile River (Ref. 3203), Uebi Shebeli and Juba River (Ref. 3203), and the Congo River basin (Ref. 52193); in southern Africa, restricted to the middle and lower Zambezi, Buzi and Pungwe (Ref. 52193). Also known from Lake Malawi, Lake Tanganyika and Lake Albert [former Lake Mobuto] (Ref. 3203, 52193).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 32.5  range ? - ? cm
Max length : 150 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2915); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 15.0 kg (Ref. 52193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 21-33; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 38 - 51. Diagnosis: head depressed, mouth large and terminal; body elongated (Ref. 13337, 52193). Chin (mental swelling) absent; origin of dorsal fin behind origin of anal fin, nearer caudal fin base than tip of snout; dorsal fin shorter than anal fin; mouth width subequal to snout length: snout long (Ref. 52193). SL/Body depth 4.9-7.5; head 3.4-5.1 times in standard length; snout almost as wide as head; interorbital space wide, head length/interorbital space 2.9-6.8; variation in meristic characteristics due to differences in geographic clines (Ref. 2915).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Juveniles occur in marginal habitats, adults prefer deep quiet water between boulders and below overhangs, away from strong currents; also occurs beneath Salvinia mats and in river estuaries in Lake Kariba; juveniles prey on invertebrates, mainly shrimps and insect larvae; larger individuals feed on small cichlids, minnows and labeos; may live for 8 years or more; breeds in summer during the rainy season; mature females carry 25000 or more eggs (Ref. 7248, 52193). A fractional spawner (Ref. 10606, 10605). Affinities: M. breviceps.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Bigorne, R., 1990. Mormyridae. p. 122-184. In C. Lévêque, D. Paugy and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux saumâtres d'Afrique de l'Ouest. tome 1. Faune Trop. 28. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, and ORSTOM, Paris. (Ref. 2915)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 June 2018

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00575 (0.00319 - 0.01039), b=3.02 (2.86 - 3.18), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.61 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (K=0.08-0.33; tm > 8).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (47 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.