Acipenser sturio, Sturgeon : fisheries, aquaculture

Acipenser sturio Linnaeus, 1758

Sturgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Acipenser sturio   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Acipenser sturio (Sturgeon)
Acipenser sturio
Picture by Svensson, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Acipenserinae
Etymology: Acipenser: Latin, acipenser = sturgeon, 1853 (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; pH range: 7.5 - ? ; dH range: 10 - 20; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 51243); ระดับความลึก 4 - 93 m (Ref. 51346), usually 5 - 60 m (Ref. 26160).   Temperate; 10°C - 18°C (Ref. 2059); 71°N - 34°N, 25°W - 42°E (Ref. 59043)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Atlantic: the only remaining spawning population occurs in the Garonne drainage in France (Ref. 59043, 89072). Used to range from Norway to the Bay of Biscay, including the North Sea, European coasts of Atlantic, northern Mediterranean eastward to Rhodos, western and southern Black Sea; occasionally recorded from the White Sea, Iceland, Morocco and Algeria. Anadromous, in most large rivers, but not recorded from Danube upriver of delta. Recent DNA studies using museum specimens revealed that this species co-exists with A. naccarii from the Adriatic Sea to the Iberian Peninsula (Ref. 52173). Several DNA sequence differences were found between individuals of the species from the Gironde River population and from the North and Baltic Seas showing that different populations of A. sturio are genetically divergent (Ref. 82476). Appendix II of the Bern Convention (2002). Appendix I and II of the Bonn Convention (2009). Annex II and IV of the EC Habitats Directive (2007). International trade banned (CITES I, since 29.7.83; CMS Appendix II).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 165 - ? cm
Max length : 600 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 59043); common length : 125 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3397); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 400.0 kg (Ref. 556); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 400.0 kg; อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 100 ปี (Ref. 556)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 30-44; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 23 - 30. Body elongated, pentagonal section (Ref. 51442). Snout moderate with tip narrow and pointed (Ref. 3397), mouth inferior (Ref. 59043). Lower lip not continuous, interrupted at center (Ref. 3397). Four barbels halfway between snout tip and mouth but not reaching the latter (Ref. 3397, Ref. 51442). No scales, but 5 rows of scutes on the body: dorsal 9-16, lateral 24-39 on each side, ventral 9-14 on each side, with dense cross-lines of smaller rhombic plates between the dorsal and lateral rows (Ref. 2196, Ref. 3397, Ref. 40476, Ref. 51442). Dorsal side greenish-brown to blackish with golden tints, flanks light with silvery tints, belly white (Ref. 3397).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Amphihaline and anadromous fish (Ref. 51346, 51439), frequenting littoral zones (Ref. 2163, 51439, 51442). A long-lived and slow-growing species (Ref. 9988). It lives the major part of his life in sea but enters rivers for reproduction (Ref. 30578, 51442). Found on various substrates, from sand to rocks (Ref. 51346). At the sea, it occurs in coastal and estuarine zones. In freshwaters, it inhabits estuaries and large rivers (Ref. 59043). Juveniles found both in estuaries and in the sea (Ref. 2163), they slowly adapt to saltwater (Ref. 89103) and usually spend around 2-3 years in river estuaries before moving to the sea (Ref. 40152), some may migrate to the sea during their first summer (Ref. 59043). Usually solitary. Feeds on crustaceans, mollusks, polychaete worms and small fish. Today most males only reach 100-150 cm length, females 130-215 cm (Ref. 59043, 89104). Utilized fresh and frozen, and also for caviar; eaten steamed, pan-fried, broiled, boiled, microwaved and baked (Ref. 9988). A threatened species, mainly due to bycatch, poaching, habitat degradation (spawning grounds, nursery areas) and physical obstacles to migration (Ref. 26160).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Anadromous species, with adults migrating to the middle reaches of large rivers mainly in spring and early summer. Spawning occurs between March and August, when water temperature rises above 20 °C at depths of 2-10 m over stony bottoms in areas with strong current (1.5-2.0 m/s) (Ref. 51442, 59043, 89103). Mature individuals do not feed during spawning migration (Ref. 3193). Number of spawned eggs increases with age. After spawning adults return to the sea (Ref. 51442). The development of the sticky dark grey eggs (2.6-3.0 mm diameter) takes about one week at 17°C (Ref. 26160, 35388). It is suggested that males spawn every 2 years, females every 3-4 years (Ref. 89072). Upstream spawning migrations appear to be positively correlated with water levels in rivers and distances of 1,000 kilometres or more may be covered when water levels are high (Ref. 89104). Sturgeons in general have a high capacity for hybridization and most species are able to cross-breed (Ref. 89103, 89117). This species has been reported to cross-breed (albeit rarely) with the Danube sturgeon (Acipenser gueldenstaedti) (Ref. 89105).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Bauchot, M.-L., 1987. Poissons osseux. p. 891-1421. In W. Fischer, M.L. Bauchot and M. Schneider (eds.) Fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des Communautés Européennes and FAO, Rome. (Ref. 3397)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Critically Endangered (CR) (A2cde; B2ab(ii,iii,v)); Date assessed: 24 October 2009

CITES (Ref. 118484)


Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: species profile; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 7.3 - 18.8, mean 11 °C (based on 738 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00269 (0.00156 - 0.00465), b=3.14 (2.99 - 3.29), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.5   ±0.51 se; based on food items.
Generation time: 36.6 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (tm=7-20; tmax=100).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (88 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.