Symphodus roissali, Five-spotted wrasse : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Symphodus roissali (Risso, 1810)

Five-spotted wrasse
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Symphodus roissali   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Symphodus roissali (Five-spotted wrasse)
Symphodus roissali
Picture by Koutsogiannopoulos, D.D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Eupercaria/misc (Various families in series Eupercaria) > Labridae (Wrasses)
Etymology: Symphodus: Greek, syn, symphysis = grown together + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).  More on author: Risso.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 30 m (Ref. 4742), usually - m (Ref. ).   Subtropical; 0°C - ; 48°N - 30°N, 10°W - 42°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Gulf of Gascogne to Gibraltar including the Mediterranean and Black Sea.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 5 - 7 cm
Max length : 17.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4742); common length : 12.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4742); Tuổi cực đại được báo cáo: 8 các năm (Ref. 4742)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults are found near rocks, mainly in eel-grass beds (Ref. 4742). Mainly solitary (Ref. 4742). Nest of seaweed built by male (Ref. 4742). Feed on mollusks, bivalves, gastropods, shrimps, sea-urchins and hydroids (Ref. 4742). Males grow faster than females (Ref. 4742). Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205). Each male builds a nest of seaweed for one or two females to spawn in (Ref. 4742).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Westneat, Mark | Người cộng tác

Quignard, J.-P. and A. Pras, 1986. Labridae. p. 919-942. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 4742)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 12 July 2008

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 15.2 - 21, mean 18.7 °C (based on 584 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5005   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01047 (0.00607 - 0.01808), b=3.02 (2.87 - 3.17), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.44 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.20-0.62; tm=1; tmax=8).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (31 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 65.8 [27.0, 147.1] mg/100g ; Iron = 1.26 [0.65, 2.84] mg/100g ; Protein = 18 [15, 20] % ; Omega3 = 0.464 [0.200, 1.149] g/100g ; Selenium = 12.6 [5.2, 32.5] μg/100g ; VitaminA = 119 [26, 573] μg/100g ; Zinc = 1.77 [0.98, 3.73] mg/100g (wet weight);