Zapteryx brevirostris, Lesser guitarfish : fisheries

You can sponsor this page

Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 1841)

Lesser guitarfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Rhinopristiformes (Shovelnose rays) > Trygonorrhinidae (Banjo rays, Fiddler rays)
Etymology: Zapteryx: Greek, za = an aumentative particle + Greek, pteryx, wing, fin (Ref. 45335).  More on authors: Müller & Henle.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu ? - 50 m (Ref. 114953).   Subtropical; 20°S - 40°S, 58°W - 47°W (Ref. 114953)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: from northern Argentina to southern Brazil.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 42.3  range ? - ? cm
Max length : 53.4 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 115173); 59.3 cm TL (female); common length : 50.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6077); Khối lượng cực đại được công bố: 758.00 g (Ref. ); Khối lượng cực đại được công bố: 758.00 g

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Obtuse snout, broader heart shaped disc. Olive to brownish gray above, without definite markings, dorsal and caudal darker than general ground tint, margins of pectoral and pelvic fins paler. Lower surface grayish or yellowish white, posterior corners of pectoral fins and tips of pelvic fins more or less dusky (Ref. 6902).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

This benthic inshore species is found over soft bottoms to at least 50 m; feeds on benthic crustaceans and polychaetes. Gestation last about a year, produces litters of 1-8 pups in autumn (Ref. 114953). Ovoviviparous (Ref. 50449). Maturity size for males at 43-45 cm TL, females at 42-48 cm TL; birth size at 13-16 cm TL (Ref. 114953).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Compagno, L.J.V., 1999. Checklist of living elasmobranchs. p. 471-498. In W.C. Hamlett (ed.) Sharks, skates, and rays: the biology of elasmobranch fishes. Johns Hopkins University Press, Maryland. (Ref. 35766)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Dễ bị tổn thương, xem Sách đỏ của IUCN (VU) (A2ab+3b+4ab); Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00603 (0.00302 - 0.01202), b=2.96 (2.77 - 3.15), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.6   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Fec assumed to be <100).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (45 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 55.1 [8.5, 191.5] mg/100g ; Iron = 1.08 [0.30, 2.97] mg/100g ; Protein = 19.3 [17.2, 21.2] % ; Omega3 = 0.407 [0.203, 0.820] g/100g ; Selenium = 24.4 [6.0, 63.0] μg/100g ; VitaminA = 11.4 [4.7, 28.7] μg/100g ; Zinc = 0.679 [0.335, 1.467] mg/100g (wet weight);