Spondyliosoma cantharus, Black seabream : fisheries, gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)

Black seabream
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Spondyliosoma cantharus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Spondyliosoma cantharus (Black seabream)
Spondyliosoma cantharus
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Sparidae (Porgies)
Etymology: Spondyliosoma: Greek, spondylos = vertebra (1667) + Greek, soma = body (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 5 - 300 m (Ref. 3688).   Subtropical; 63°N - 20°S, 26°W - 36°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Scandinavia to northern Namibia (Ref. 11228), including the Strait of Gibraltar, Mediterranean and the Black Sea, Madeira, Canary Islands, and Cape Verde.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 19.7  range ? - ? cm
Max length : 60.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4781); common length : 30.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4781); Khối lượng cực đại được công bố: 1.2 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 11; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-13. Body tall, with weak longitudinal stripes and no dark spots. Snout as long or longer than the eye diameter (Ref. 35388).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found over seagrass beds and rocky and sandy bottoms to about 300 m (Ref. 3688). Gregarious, sometimes in large schools (Ref. 3688). Omnivorous, feeding on seaweeds and small invertebrates, especially crustaceans (Ref. 3688). Protogynic hermaphrodites (Ref. 4781). An important food fish.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Lays eggs on sandy bottom (Ref. 4781). Sex reversal occurs at approximately 24.3 cm TL in population from Algeria (Ref. 102321). Also Ref. 28504.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Bauchot, M.-L. and J.-C. Hureau, 1990. Sparidae. p. 790-812. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 3688)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 18 August 2009

CITES (Ref. 118484)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 7 - 17.2, mean 10.2 °C (based on 645 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01259 (0.01135 - 0.01397), b=3.03 (3.00 - 3.06), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.2 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.3; Fec=36,000; tm=4).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (37 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.