Anguilla dieffenbachii, New Zealand longfin eel : fisheries, aquaculture

You can sponsor this page

Anguilla dieffenbachii Gray 1842

New Zealand longfin eel
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Anguilla dieffenbachii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Anguilla dieffenbachii (New Zealand longfin eel)
Anguilla dieffenbachii
Picture by Bursell, J.J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Anguillidae (Freshwater eels)
Etymology: Anguilla: Latin, anguilla, .-ae = eel (Ref. 45335).  More on author: Gray.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; Di cư sông biển (để đẻ trứng) (Ref. 51243).   Subtropical; 34°S - 47°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Pacific: endemic to New Zealand.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 80 - ? cm
Max length : 185 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 44724); 156.0 cm TL (female); common length : 60.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9258); common length :100 cm TL (female); Khối lượng cực đại được công bố: 25.0 kg (Ref. 11115)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Commonly found in lakes and rivers (Ref. 9258). Inhabits stony rivers (Ref. 9072). Migrates to the sea to breed. Oviparous (Ref. 205). Marketed fresh, smoked and frozen; eaten fried and broiled (Ref. 9988). Reports of reaching up to 2 meters and 50 kilograms are rare and more common historically; in recent times, only a few exceed 120 cm TL (Ref. 82796).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Armitage, R.O., D.A. Payne, G.J. Lockley, H.M. Currie, R.L. Colban, B.G. Lamb and L.J. Paul (eds.), 1994. Guide book to New Zealand commercial fish species. Revised edition. New Zealand Fishing Industry Board, Wellington, New Zealand, 216 p. (Ref. 9258)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Endangered (EN) (A2bd); Date assessed: 08 November 2018

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: thực nghiệm
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 10.6 - 18.3, mean 15.1 °C (based on 138 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00093 (0.00076 - 0.00115), b=3.20 (3.15 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.5   ±0.5 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Tmax=60; tm=10-48 years based on age-length relationship.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (89 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.