Mastacembelus nigromarginatus : fisheries

Mastacembelus nigromarginatus Boulenger 1898

Upload your photos and videos
Google image
Image of Mastacembelus nigromarginatus
Mastacembelus nigromarginatus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Synbranchiformes (Spiny eels) > Mastacembelidae (Spiny eels)
Etymology: Mastacembelus: Greek, mastax, -agos = bite + Greek, emballo = to throw oneself (Ref. 45335).  More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: coastal river basins from the Cess/Nipoué as western distribution border and certainly up to the Volta and questionably up to the Niger River basin as eastern distribution border (Ref. 57415).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 15.0  range ? - ? cm
Max length : 42.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 57415)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 28 - 32; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 82-104; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 75 - 94; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 91 - 98. Diagnosis: no pre-opercular spines; 27+1 up to 31+1 (median 29+1) dorsal spines; distance from anterior border of snout to last externally visible dorsal spine 49.7-57.6% SL (m=54.2), increasing with size; distance from posterior edge of pectoral fin to anterior origin of 1st dorsal spine between (-21.7) and 0.0% HL [m = -11.8]; pre-orbital spine as good as always present; snout with a more pointed appearance; origin of 1st dorsal spine situated anterior to, or below, posterior edge of pectoral fin; distance from anterior border of snout to last externally visible dorsal spine 50.0-57.6% SL (m=54.1), shorter than distance from anterior border of snout to last externally visible anal spine, 54.2-62% SL (m=58.3), both decreasing in percentages with increasing size; post-anal length 43.5-51.0% SL (m=46.3) increasing with size, shorter than pre-anal length, 48.3-55.1% SL (m=52.5) and decreasing with size, becoming equal to latter with increasing size; 9-12 caudal fin rays; 4-6 predorsal vertebrae; 35-40 abdominal vertebrae; (+4)-(+5) in-between vertebrae; 53-60 caudal vertebrae (Ref. 57415). Coloration: light brown overall background colour; lateral sides characterized by a more or less pronounced dark brown battlement pattern, which forms a well delimited edge between dark lateral sides and lighter colour dorsal sides and dorsal midline; nevertheless, dorsal midline often with a series of dark brown saddle-like blotches; ventral side of head, belly and abdomen white, yellowish of colour but not so well delimited from lower sides; lower sides with irregularly shaped, white, yellowish spots; background colour of dorsal caudal and anal fins white, transparent, mottled scarcely with small, round, brown spots; dorsal and anal fin base with a series of dark brown, round spots partially situated, respectively, on dorsal and ventral part of tail; often those spots not independent but connected with dark brown-coloured tail and can even be interpreted as an enlargement of tail colour pattern on basal part of fins; on the more distal part of dorsal and anal fins additional small dark brown spots can be observed; pectoral fins white, yellowish of overall background colour with small light brown spots and a brown base; colour pattern changes with size, especially darkening of unpaired fins; nevertheless, outermost margin of dorsal, caudal and anal fins always remains white; in addition, small dark brown spots situated on more distal part of median fins, gradually with increasing size, form a continuous broad, black band on these fins; on anal fin this band is often connected with ventral side of tail due to an enlargement of the spots situated on base of fin resulting in a series of yellowish, white spots on base of anal fin; on dorsal fin both remain separate; upper edge of lateral dark brown band with its battlement pattern becomes less contrasted or may even disappear (Ref. 57415).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Maximum reported TL was 443mm (Ref. 57415).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Vreven, E.J., 2003. Mastacembelidae. p. 708-737 In C. Lévêque, D. Paugy and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux douce et saumâtres de l'Afrique de l'Ouest, Tome 2. Coll. Faune et Flore tropicales 40. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique, Museum National d'Histoire Naturalle, Paris, France and Institut de Recherche pour le Développement, Paris, France. 815 p. (Ref. 57415)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 30 April 2006

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง:
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00222 - 0.00681), b=2.94 (2.78 - 3.10), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (43 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.