More info | Plus d'info | Mais info FishBase

References using Pseudoechidna brummeri
n=2
Ref No. Description Page
032169  Fishelson, L.,1992 Comparative gonad morphology and sexuality of the Muraenidae (Pisces, Teleostei). Copeia 1992(1):197-209. 197-209
051054  Hanel, L. and J. Novák,2001 České názvy zivočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) II., nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii) [chrupavčití (Chondrostei), kostnatí (Neopterygii): kostlíni (Semionotiformes) - bezostní (Clupeiformes)]. Národní muzeum (zoologické odděleí), Praha.
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 03.05.00 ,  php script by mortiz, 06.07.10 ,  last modified by mortiz, 10:35 AM 06.07.10