More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Lagocephalus
n=11
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Lagocephalus cheesemanii (Clarke, 1897)  
2.  Lagocephalus gloveri Abe & Tabeta, 1983  
3.  Lagocephalus guentheri Miranda Ribeiro, 1915 Diamondback puffer
4.  Lagocephalus inermis (Temminck & Schlegel, 1850) Smooth blaasop
5.  Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) Smooth puffer
6.  Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758) Oceanic puffer
7.  Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801) Lunartail puffer
8.  Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) Silver-cheeked toadfish
9.  Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845) Half-smooth golden pufferfish
10.  Lagocephalus suezensis Clark & Gohar, 1953  
11.  Lagocephalus wheeleri Abe, Tabeta & Kitahama, 1984  
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 25.06.03 ,  php script by mortiz, 23.06.10 ,  last modified by mortiz, 4:20 PM 23.06.10