List of Nominal Species of Agonidae
(Poachers)
Show all fishes
Nominal Species (n = 88) Present allocation (n = 46) Ref.
Agonus accipenserinus Tilesius, 1813 Podothecus accipenserinus 51659
Podothecus accipiter Jordan & Starks, 1895 Podothecus sturioides 28197
Phalangistes acipenserinus Pallas, 1814 Podothecus accipenserinus 43939
Pallasina aix Starks, 1896 Pallasina barbata 51659
Xenochirus alascanus Gilbert, 1896 Bathyagonus alascanus 28197
Agonus annae Steindachner, 1880 Stellerina xyosterna 51659
Aspidophorus armatus Lacepède, 1801 Agonus cataphractus 28197
Agonopsis asperoculis Thompson, 1916 Agonopsis asperoculis 51659
Xystes axinophrys Jordan & Starks, 1895 Agonopsis vulsa 28197
Siphagonus barbatus Steindachner, 1876 Pallasina barbata 28197
Agonus barkani Steindachner, 1880 Chesnonia verrucosa 51659
Aspidophoroides bartoni Gilbert, 1896 Aspidophoroides monopterygius 86838
Aspidophoroides borealis Valenciennes, 1841 Aspidophoroides monopterygius 51659
Agonomalus brashnikowi Pavlenko, 1910 Agonomalus jordani 51659
Cottus brodamus Bonnaterre, 1788 Agonus cataphractus 28197
Cottus cataphractus Linnaeus, 1758 Agonus cataphractus 28197
Aspidophorus chiloensis Jenyns, 1840 Agonopsis chiloensis 28197
Hypsagonus corniger Taranetz, 1933 Hypsagonus corniger 51659
Agonus curillicus Tilesius, 1813 Percis japonica 51659
Agonus decagonus Bloch & Schneider, 1801 Leptagonus decagonus 51659
Leptagonus decagonus pacificus Schmidt, 1950 Leptagonus decagonus 51659
Agonus dodecaedron Tilesius, 1813 Occella dodecaedron 51659
Averruncus emmelane Jordan & Starks, 1895 Agonopsis vulsa 51659
Pallasina eryngia Jordan & Richardson, 1907 Pallasina barbata 28197
Aspidophorus europaeus Cuvier, 1829 Agonus cataphractus 36656
Odontopyxis frenatus Gilbert, 1896 Sarritor frenatus 51659
Sarritor frenatus occidentalis Lindberg & Andriashev, 1937 Sarritor frenatus 28197
Phalangistes fusiformis Tilesius, 1814 Brachyopsis segaliensis 51659
Tilesina gibbosa Schmidt, 1904 Tilesina gibbosa 51659
Agonus gilberti Collett, 1895 Podothecus sturioides 51659
Aspidophoroides groenlandicus Valenciennes, 1840 Aspidophoroides monopterygius 51659
Aspidophoroides guentherii Bean, 1885 Aspidophoroides olrikii 51659
Podothecus hamlini Jordan & Gilbert, 1898 Podothecus hamlini 51659
Tilesina hubbsi Freeman, 1951 Tilesina gibbosa 51659
Occa iburia Jordan & Starks, 1904 Occella iburia 51659
Occella impi Gruchy, 1970 Stellerina xyosterna 51659
Cottus indicus Bonnaterre, 1788 Aspidophoroides monopterygius 51659
Aspidophoroides inermis Günther, 1860 Anoplagonus inermis 51659
Xeneretmus infraspinatus Gilbert, 1904 Bathyagonus infraspinatus 51659
Cottus japonicus Pallas, 1769 Percis japonica 51659
Agonomalus jordani Jordan & Starks, 1904 Agonomalus jordani 51659
Agonomalus jordani Schmidt, 1904 Agonomalus jordani 51659
Iburiella kasawae Jordan & Hubbs, 1925 Occella kasawae 12965
Occa kuronumai Freeman, 1951 Occella kuronumai 51659
Agonus laevigatus Tilesius, 1813 Brachyopsis segaliensis 51659
Xenochirus latifrons Gilbert, 1890 Xeneretmus latifrons 51659
Xeneretmus leiops Gilbert, 1915 Xeneretmus leiops 2850
Odontopyxis leptorhynchus Gilbert, 1896 Sarritor leptorhynchus 51659
Sarritor leptorhynchus knipowitschi Lindberg & Andriashev, 1937 Sarritor knipowitschi 51659
Aspidophorus lisiza Lacepède, 1801 Percis japonica 51659
Phalangistes loricatus Pallas, 1814 Occella dodecaedron 51659
Aspidophorus malarmoides Eudes-Deslongchamps, 1853 Leptagonus decagonus 51659
Percis matsuii Matsubara, 1936 Percis matsuii 28197
Cottus monopterygius Bloch, 1786 Aspidophoroides monopterygius 51659
Agonomalus mozinoi Wilimovsky & Wilson, 1979 Agonomalus mozinoi 51659
Aspidophorus niger Krøyer, 1845 Agonopsis chiloensis 28197
Bathyagonus nigripinnis Gilbert, 1890 Bathyagonus nigripinnis 28197
Anoplagonus occidentalis Lindberg, 1950 Anoplagonus occidentalis 51659
Bothragonus occidentalis Lindberg, 1935 Bothragonus occidentalis 51659
Aspidophoroides olrikii Lütken, 1877 Aspidophoroides olrikii 86838
Xenochirus pentacanthus Gilbert, 1890 Bathyagonus pentacanthus 28197
Podothecus peristethus Gill, 1861 Podothecus accipenserinus 51659
Aspidophorus proboscidalis Valenciennes, 1858 Agonomalus proboscidalis 51659
Aspidophorus quadricornis Valenciennes, 1829 Hypsagonus quadricornis 51659
Xeneretmus ritteri Gilbert, 1915 Xeneretmus ritteri 51659
Agonus rostratus Tilesius, 1813 Brachyopsis segaliensis 51659
Draciscus sachi Jordan & Snyder, 1901 Podothecus sachi 28197
Cataphractus schoneveldii Fleming, 1828 Agonus cataphractus 28197
Agonus segaliensis Tilesius, 1809 Brachyopsis segaliensis 51659
Paragonus sertorii (non Miranda Ribeiro, 1918) Agonopsis chiloensis 9050
Paragonus sertorii Miranda Ribeiro, 1918 Agonus cataphractus 28197
Agonomalus severus Gratzianov, 1907 Agonomalus jordani 51659
Aspidophorus spinosissimus Krøyer, 1845 Leptagonus decagonus 51659
Agonus stegophthalmus Tilesius, 1813 Percis japonica 51659
Averruncus sterletus Gilbert, 1898 Agonopsis sterletus 51659
Paragonus sturioides Guichenot, 1869 Podothecus sturioides 27683
Aspidophorus superciliosus Cuvier, 1829 Percis japonica 51659
Hypsagonus swanii Steindachner, 1876 Bothragonus swanii 28197
Podothecus thompsoni Jordan & Gilbert, 1898 Freemanichthys thompsoni 51659
Podothecus tokubire Ishikawa, 1904 Podothecus sachi 51659
Aspidophoroides tranquebar Lacepède, 1801 Aspidophoroides monopterygius 51659
Xenochirus triacanthus Gilbert, 1890 Xeneretmus triacanthus 51659
Odontopyxis trispinosa Lockington, 1880 Odontopyxis trispinosa 51659
Brachyopsis verrucosus Lockington, 1880 Chesnonia verrucosa 51659
Podothecus veternus Jordan & Starks, 1895 Podothecus veternus 51659
Agonus vulsus Jordan & Gilbert, 1880 Agonopsis vulsa 28197
Brachyopsis xyosternus Jordan & Gilbert, 1880 Stellerina xyosterna 51659
Podothecus xystes Snyder, 1911 Podothecus sachi 28197
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 10.5.01 ,  last modified by cmilitante, 29/11/12