46 Species in Family Agonidae
Nominal species list for Agonidae
Scientific Name Author English Name
Agonomalus jordani Jordan & Starks, 1904
Agonomalus mozinoi Wilimovsky & Wilson, 1979 Kelp poacher
Agonomalus proboscidalis (Valenciennes, 1858)
Agonopsis asperoculis Thompson, 1916
Agonopsis chiloensis (Jenyns, 1840) Snailfish
Agonopsis sterletus (Gilbert, 1898) Southern spearnose poacher
Agonopsis vulsa (Jordan & Gilbert, 1880) Northern spearnose poacher
Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758) Hooknose
Anoplagonus inermis (Günther, 1860) Smooth alligatorfish
Anoplagonus occidentalis Lindberg, 1950
Aspidophoroides monopterygius (Bloch, 1786) Alligatorfish
Aspidophoroides olrikii Lütken, 1877 Arctic alligatorfish
Bathyagonus alascanus (Gilbert, 1896) Gray starsnout
Bathyagonus infraspinatus (Gilbert, 1904) Spinycheek starsnout
Bathyagonus nigripinnis Gilbert, 1890 Blackfin poacher
Bathyagonus pentacanthus (Gilbert, 1890) Bigeye poacher
Bothragonus occidentalis Lindberg, 1935
Bothragonus swanii (Steindachner, 1876) Rockhead
Brachyopsis segaliensis (Tilesius, 1809)
Chesnonia verrucosa (Lockington, 1880) Warty poacher
Freemanichthys thompsoni (Jordan & Gilbert, 1898)
Hypsagonus corniger Taranetz, 1933
Hypsagonus quadricornis (Valenciennes, 1829) Fourhorn poacher
Leptagonus decagonus (Bloch & Schneider, 1801) Atlantic poacher
Occella dodecaedron (Tilesius, 1813) Bering poacher
Occella iburia (Jordan & Starks, 1904)
Occella kasawae (Jordan & Hubbs, 1925)
Occella kuronumai (Freeman, 1951)
Odontopyxis trispinosa Lockington, 1880 Pygmy poacher
Pallasina barbata (Steindachner, 1876) Tubenose poacher
Percis japonica (Pallas, 1769) Dragon poacher
Percis matsuii Matsubara, 1936
Podothecus accipenserinus (Tilesius, 1813) Sturgeon poacher
Podothecus hamlini Jordan & Gilbert, 1898
Podothecus sachi (Jordan & Snyder, 1901) Snail-fin poacher
Podothecus sturioides (Guichenot, 1869)
Podothecus veternus Jordan & Starks, 1895
Sarritor frenatus (Gilbert, 1896) Sawback poacher
Sarritor knipowitschi Lindberg & Andriashev, 1937
Sarritor leptorhynchus (Gilbert, 1896) Longnose poacher
Stellerina xyosterna (Jordan & Gilbert, 1880) Pricklebreast poacher
Tilesina gibbosa Schmidt, 1904
Xeneretmus latifrons (Gilbert, 1890) Blacktip poacher
Xeneretmus leiops Gilbert, 1915 Smooth-eye poacher
Xeneretmus ritteri Gilbert, 1915 Stripefin poacher
Xeneretmus triacanthus (Gilbert, 1890) Bluespotted poacher
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 01.10.99 ,  php script by cmilitante, 02.03.10 ,  last modified by cmilitante, 29/11/2012