Pristis microdon  Latham, 1794

Largetooth sawfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | Year 2100
Reviewed map
Pristis microdon   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Pristis microdon (Largetooth sawfish)
Pristis microdon
Picture by CSIRO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rhinopristiformes (Shovelnose rays) > Pristidae (Sawfishes)
Etymology: Pristis: Greek, pristis = saw (Ref. 45335).

Issue
Synonym of Pristis pristis (Linnaeus, 1758) according to Faria et al., 2012 (Ref. 93006:11) and Weigmann, 2016 (Ref. 106604); status confirmed by William White (pers. Comm., Feb 2016).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 10 m (Ref. 27000).   Tropical; 22°N - 39°S, 20°E - 154°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: East Africa to New Guinea, north to the Philippines and Viet Nam, south to Australia. Also Atlantic and eastern Pacific if Pristis perotteti and Pristis zephyreus are synonymized with this species. The original description of Pristis microdon did not give a locality, but most authors have used the name Pristis microdon for the Indo-West Pacific sawfishes of this species group as contrasted from the Atlantic Pristis perotteti and the eastern Pacific Pristis zephyreus.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 240 - 300 cm
Max length : 700 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 58048); common length : 500 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 2683); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 600.0 kg (Ref. 3164); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 30 ปี (Ref. 9859)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A heavily-bodied sawfish with a short but massive saw which is broad-based, strongly tapering and with 14-22 very large teeth on each side; space between last 2 saw-teeth on sides less than 2 times space between first 2 teeth (Ref. 5578). Pectoral fins high and angular, 1st dorsal fin mostly in front of pelvic fins, and caudal fin with pronounced lower lobe (Ref. 5578). Greenish, grey or golden-brown above, cream below (Ref. 5578).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits sandy or muddy bottoms of shallow coastal waters, estuaries, river mouths, and freshwater rivers and lakes. Usually found in turbid channels of large rivers over soft mud bottoms (Ref. 2847, 44894). Adults usually found in estuaries and young ascend into fresh water. Large adults can also be found in fresh water, but are rarely caught (Ref. 12693). Feeds on benthic animals and small schooling species. Ovoviviparous (Ref. 50449). The saw is used for grubbing and attacking prey as well as for defense. The saws sell as tourist souvenirs (Ref. 7248). Occasionally caught by demersal tangle net and trawl fisheries in the Arafura Sea; possibly extinct in parts of the Indo-Pacific; highly susceptible to gill nets. Utilized for its fins and meat (both of very high value), and skin and cartilage (Ref.58048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Ovoviviparous, embryos feed solely on yolk (Ref. 50449). Gestation period about 5 months (Ref. 9859); litter size 1- 13 (Ref. 5578). Probably breeds in freshwater (Ref.58048).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R. and J.D. Stevens, 1994. Sharks and rays of Australia. CSIRO, Australia. 513 p. (Ref. 6871)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 4690)
Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.6 - 29.2, mean 28.5 (based on 2653 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5234   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00490 (0.00193 - 0.01241), b=3.05 (2.83 - 3.27), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.61 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (tm=10; tmax=30; Fec=1).
Prior r = 0.12, 2 SD range = 0.02 - 0.63, log(r) = -2.12, SD log(r) = 0.85, Based on: 1 tgen, 1 tmax, 1 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (87 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.