This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Carcharhinus melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824)

Blacktip reef shark
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Carcharhinus melanopterus (Blacktip reef shark)
Carcharhinus melanopterus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Carcharhinus: Greek, karcharos = sharpen + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย เกี่ยวกับหินโสโครก; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 20 - 75 m (Ref. 37816).   Subtropical; 35°N - 25°S, 7°E - 134°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: Persian Gulf (Ref. 68964), Red Sea and East Africa to the Hawaiian Islands and the Tuamoto Archipelago. North to Japan and south to Australia. Apparently rare or absent in the more easterly groups. Also eastern Mediterranean (through the Suez Canal).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 91 - 120 cm
Max length : 200 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5578)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A small shark with a short, bluntly rounded snout, oval eyes, and narrow-cusped teeth; 2nd dorsal fin large; no interdorsal ridge (Ref. 5578). Yellow-brown above, white below; all fins conspicuous with black or dark brown tips also anterior and posterior dark edging on pectoral fins and upper lobe of caudal fin; a prominent black tip of first dorsal fin set off abruptly by a light band below it; a conspicuous dark band on flanks, extending rearward to pelvic fins (Ref. 9997).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits shallow water close inshore on coral reefs and in the intertidal zone (reef flats), near reef drop-offs and close offshore (Ref. 244, 58302). Also found in mangrove areas, moving in and out with the tide (Ref. 6871) and even in fresh water, but not in tropical lakes and rivers far from the sea (Ref. 9997). Occurs singly or in small groups (Ref. 244, 54301). Prefers fishes but also feeds on crustaceans, cephalopods and other mollusks (Ref. 6871). Viviparous (Ref. 50449). May become aggressive to spear fishers and has been reported to bite people wading in shallow water (Ref. 6871). Reported to cause poisoning (Ref. 4690). 2 to 4 young of 46 to 52 cm are born per litter (Ref. 1602). Generally marketed fresh (as fillet), may be dried, salted, smoked (Ref. 5284) or frozen (Ref. 9987). Fins are valued for shark-fin soup (Ref. 9987); liver as source of oil (Ref. 9997). This species is commonly seen in public aquaria (Ref. 54301). Maximum reported weight from IGFA was 13.550 kg (Ref. 40637).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Viviparous, placental (Ref. 50449). Litter size 2-4 pups (Ref. 244) after an 8-9 months gestation period (up to 16 months in some localities) (Ref.58048). Size at birth ranges from 33-52 cm (Ref. 244); 48-50 cm TL (Ref.58048). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Precopulatory and courtship involve the male closely following near the female's vent which could possibly be guided by their sense of smell (Ref. 49562, 47987).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

IUCN Red List Status (Ref. 119314)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 01 October 2005

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 4690)

Human uses

การประมง: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.8 - 28.4, mean 27.4 (based on 397 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00468 (0.00254 - 0.00860), b=3.04 (2.88 - 3.20), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.4 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec=2).
Prior r = 0.26, 95% CL = 0.14 - 0.48, Based on 3 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (69 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.