You can sponsor this page

Planiliza alata  (Steindachner, 1892)

Diamond mullet
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Planiliza alata (Diamond mullet)
Planiliza alata
Picture by SFSA

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Mugiliformes (Mullets) > Mugilidae (Mullets)

Issue
Liza ordensis from northern Austalia is most probably a different species on the basis of molecular investigations after Durand et al. (2012: Ref. 90274). The correspondng species page will be created when a taxonomic paper will state formally on the case.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำจืดไปวางไข่ในน้ำเค็ม (Ref. 46888).   Tropical; 23°N - 33°S, 25°E - 136°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: East Africa south to Algoa Bay, South Africa (Ref. 4393), Madagascar, northern Australia (Timor Sea), New Guinea and Tonga. Reported from the Marquesas (Ref. 12792). Africa: Inland waters - Zambezi

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 75.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9812); common length : 35.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9812)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 5; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 8; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9. Scale margins dark; pelvic fins bright yellow or orange (Ref. 4393).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults inhabit coastal waters, estuaries; sometimes ascending rivers into fresh water (Ref. 9812). They prefer slow moving waters or still lagoons (Ref. 9812). Often found in turbid water, over muddy substrates, and with well-substantiated aquatic vegetation (Ref. 9812). They feed on microalgae, detritus, terrestrial plant material, and aquatic insects (Ref. 9812). Perhaps catadromous (Ref. 9812). Oviparous, eggs are pelagic and non-adhesive (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Harrison, Ian | ผู้ร่วมมือ

Harrison, I.J. and H. Senou, 1997. Order Mugiliformes. Mugilidae. Mullets. p. 2069-2108. In K.E. Carpenter and V.H. Niem (eds.) FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 4. Bony fishes part 2 (Mugilidae to Carangidae). FAO, Rome. (Ref. 9812)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.7 - 28.9, mean 27.7 (based on 808 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01622 (0.00927 - 0.02838), b=2.99 (2.84 - 3.14), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.3   ±0.16 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (57 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.