Amphiprion ocellaris  Cuvier, 1830

Clown anemonefish
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Amphiprion ocellaris (Clown anemonefish)
Amphiprion ocellaris
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Pomacentridae (Damselfishes) > Amphiprioninae
Etymology: Amphiprion: Greek, amphi = on both sides + Greek, prion, -onos = saw (Ref. 45335).   More on author: Cuvier.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; không di cư; Mức độ sâu 1 - 15 m (Ref. 7247), usually 3 - 15 m (Ref. 55267).   Tropical; 46°N - 17°S, 92°E - 147°E (Ref. 55267)

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 11.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9710)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10 - 11; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-17; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 13.

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: eastern Indian Ocean including Andaman and Nicobar Islands, Thailand, Malaysia, and northwest Australia to Singapore, Indonesia, and the Philippines; ranges north to Taiwan and the Ryukyu Islands.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit coral reefs where it lives among the venomous tentacles of large sea anemones (Ref. 85309). Occur in shallow and calm lagoons. Are protandrous hermaphrodites (Ref. 32167). Distinct pair is monogamous (Ref. 32167). Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205). Eggs are demersal and adhere to the substrate (Ref. 205). Males guard and aerate the eggs (Ref. 205). One of the most popular marine aquarium fishes. Bred artificially in Florida for the aquarium trade. Associated with the anemones: Heteractis magnifica, Stichodactyla gigantea, and Stichodactyla mertensii (Ref. 5911). Has been reared in captivity (Ref. 35410, 35413, 35415, 35418, 35420). Has reached an age of 12 years in captivity (Alexandre Fontayne, pers. comm., 2006).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Benthic spawner. Length at sex change = 4.4 cm TL (Ref. 55367). Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205). Eggs are demersal and adhere to the substrate (Ref. 205). Males guard and aerate the eggs (Ref. 205). Also Ref. 240, 7471.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Allen, Gerald R. | Người cộng tác

Allen, G.R., 1991. Damselfishes of the world. Mergus Publishers, Melle, Germany. 271 p. (Ref. 7247)

IUCN Red List Status (Ref. 96402)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị); Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.8   ±0.30 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (tm<1; Fec=600).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (23 of 100) .