Planiliza macrolepis  (Smith, 1846)

Largescale mullet
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Planiliza macrolepis (Largescale mullet)
Planiliza macrolepis
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Mugiliformes (Mullets) > Mugilidae (Mullets)

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; Di cư sông biển (để đẻ trứng) (Ref. 46888); Mức độ sâu 10 - ? m (Ref. 40448).   Tropical; 32°N - 35°S, 22°E - 136°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: east coast of Africa, including Madagascar, Seychelles, Rodriguez; north to Sri Lanka and India (except Bay of Bengal), Andaman and Nicobar Islands, east to Indonesia, China, the Philippines, Japan, Marshall and Tuamoto islands, Melanesia and Polynesia (Ref. 2830). Distribution includes the Red Sea (Ref. 84159) and Persian Gulf (Ref. 66734).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 23.0  range ? - ? cm
Max length : 60.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4967); common length : 26.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4967)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 4 - 5; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 10. Greenish-grey dorsally; flanks and abdomen silvery; fins grey or bluish with dusky margins and may appear yellowish at base (Ref. 9812). Pectoral with golden base, and perhaps a dark spot (Ref. 9812). With rudimentary axillary scale.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occur in shallow coastal waters, and from brackish water to freshwater regions of rivers (Ref. 41299). Form schools (Ref. 40448); in larger aggregations during spawning, which takes place at sea (Ref. 2830). Feed on small algae, diatoms, forams, benthic polychaetes, crustaceans, mollusks, organic matter and detritus; fry feed on copepods and floating algae (Ref. 40448). Oviparous, eggs are pelagic and non-adhesive (Ref. 205). Caught mainly during the spawning season and is sold fresh; the roe is highly appreciated.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Harrison, Ian | Người cộng tác

Nakabo, T., 2002. Fishes of Japan with pictorial keys to the species, English edition I. Tokai University Press, Japan, pp v-866. (Ref. 41299)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.5 - 29, mean 28 (based on 810 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01202 (0.00936 - 0.01544), b=2.96 (2.92 - 3.00), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.6   ±0.26 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (K=0.10).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (60 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.